Giới thiệu: Ở hình thức viết thư này bạn cần viết một bức thư phản hồi tới địa chỉ email mà bạn sẽ đọc. Nội dung bức thư bạn cần viết sẽ được gợi ý trong phần hướng dẫn.

Đề bài: Đề 381- Học viết thư phản hồi

Note: You need to write a response to an e-mail that you will read. What your response needs to include is in the directions so make sure you also read the directions carefully.

 
Dear Sir or Madam,

I am writing to complain about the poor customer service that I have received from your bank lately. Despite giving a chequebook requisition almost fifteen days ago, I am yet to receive it. I have not got a proper response from the branch and I am hoping you would resolve it.

Two weeks ago I ordered a chequebook by filling out the request form when I visited the bank in person. But neither have I got the chequebook nor have received any correspondence from the bank. I urgently need the chequebook as I have a few bills that I need to pay by cheque. I maintain a checking account with your Lockshire branch and my account number is CAA-25478412354.

I am requesting a proper explanation for the delay and poor service. Please inform me how much longer I will have to wait for my chequebook. I would also like to know what action you are going to take regarding this bad service.

I have been a customer of your bank for more than fifteen years and this is the first time I have had to complain. It is very disappointing.

I look forward to hearing from you soon.
Yours sincerely,
Rocky Taylor

Direction: As if you are the manager of the bank, read the letter and give a suitable response.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.
Gửi bài dự thi
Bạn hãy điền nội dung bài dự thi của bạn vào ô bên dưới rồi nhấn nút "Gửi bài".
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi được bài học này.
 
 
Nội quy gửi bài
Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Bảng xếp hạng
Thang điểm tối đa : 10
XH Tên - thời gian gửi bài Điểm
1
22:07:24 10-01-2019

Xem bài gửi
6
2
21:46:07 10-01-2019

Xem bài gửi
3
3
08:56:52 11-01-2019

Xem bài gửi
1
4
16:14:29 10-01-2019

Xem bài gửi
0
5
17:10:34 10-01-2019

Xem bài gửi
0
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn
  Nhập địa chỉ Email của bạn :
  Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
  để kích hoạt
  Tổng số thành viên: 2.998.311
  Thành viên mới nhất:
  VANCEDuali
  Đang trực tuyến: 383

  Chúc mừng 5 thành viên

  VIP mới nhất:

  Đóng