Giới thiệu: Ở hình thức viết thư này bạn cần viết một bức thư phản hồi tới địa chỉ email mà bạn sẽ đọc. Nội dung bức thư bạn cần viết sẽ được gợi ý trong phần hướng dẫn.

Đề bài: Đề 441- Học viết thư phản hồi

Note: You need to write a response to an e-mail that you will read. What your response needs to include is in the directions so make sure you also read the directions carefully.

 
Dear Mim,

Its been a while since I have received your letter. Hopefully, you are doing great. How are Eric, Sumi and Amelia doing? I wish I could visit you and spend some quality time with you all.

I have recently joined a large telecommunication company in Brisbane as a project manager and I am enjoying the job. Are you still taking the yoga classes? Do you still read books the way you did in the past? I wish I have been a passionate reader like you. Have you finished reading 'Lady Susan' by Jane Austen that you borrowed from me about a year ago? I quite enjoyed reading it and this book is special to me as my grandmother gave it to me on my 14th birthday. This book is a reminder of her who had been a loving personality and an idol in my teenage. I hope you enjoyed reading it as much as I did and you would not mind returning it. I consider it one of the greatest possessions of mine.

I would really appreciate if you can return the book via the postal service at your convenience. If you are yet to finish it, send me after you read it.

Why don't you visit us sometime during the summer vacation? We would be glad to have you at our home.

With lots of love,

Ella

Direction: As if you are Mim, read the letter and give a suitable response.

Thời gian còn lại 4 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.
Gửi bài dự thi
Bạn hãy điền nội dung bài dự thi của bạn vào ô bên dưới rồi nhấn nút "Gửi bài".
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi được bài học này.
 
 
Nội quy gửi bài
Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.168.425
  Thành viên mới nhất:
  tuegiangg
  Đang trực tuyến: 255

  Chúc mừng 5 thành viên

  VIP mới nhất:

  Đóng