Grammar

Grammar Unit 3
Video
Practice
Grammar Quiz
Introduction

UNIT 3 - GRAMMAR

Prepositions of time

 

TiếngAnh123.com

Tổng số câu hỏi
50
Điểm tối đa
500
Tỷ lệ cần đạt
50%
Điểm yêu cầu tối thiểu
250
Grammar Quiz
Question 1 of 50\ Matching

Match the use on the right with the suitable preposition on the left:

1
at
2
on
3
in
days of the week
time of day
parts of the day

Match the use on the right with the suitable preposition on the left:

1
at
2
on
3
in
dates
celebrations
seasons

Match the use on the right with the suitable preposition on the left:

1
after
2
before
3
within
earlier than sth
later than sth
during a period of time

Match the use on the right with the suitable preposition on the left:

1
since
2
for
3
between
time that separates two points
point of time
period of time

Match the use on the right with the suitable preposition on the left:

1
until/ till
2
up to
3
during
not more than a special time
no later than a special time
through the whole of a period of time

Click the correct answer to fill in the blank:

Click the correct answer to fill in the blank:

Click the correct answer to fill in the blank:

Click the correct answer to fill in the blank:

Click the correct answer to fill in the blank:

Click the correct answer to fill in the blank:

Click the correct answer to fill in the blank:

Click the correct answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best preposition(s) to complete the passage below:

Click the best preposition(s) to complete the passage below:

Click the best preposition(s) to complete the passage below:

Click the best preposition(s) to complete the passage below:

Click the best preposition to complete the passage below:

Click the best preposition to complete the passage below:

Click the best preposition to complete the passage below:

Click the best preposition to complete the passage below:

Click the best preposition to complete the passage below:

Click the best preposition to complete the passage below:

Click the best preposition to complete the passage below:

Your result
Tổng số câu hỏi
50
Điểm tối đa
500
Tỷ lệ cần đạt
50%
Điểm yêu cầu
250
Điểm của bạn
Thời gian làm
500
 
Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 09-07-2021
Bài viết: 119
• Điểm thành tích: 14
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 60
_No Comment_
Gửi lúc: 11:13:56 ngày 12-09-2021
Ngày tham gia: 26-07-2015
Bài viết: 531
• Điểm thành tích: 118
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 379
_No Comment_
Gửi lúc: 20:39:29 ngày 30-08-2021
Ngày tham gia: 01-08-2020
Bài viết: 308
• Điểm thành tích: 107
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 278
Chỉ là cày bài viết
Gửi lúc: 19:36:12 ngày 30-08-2021
Radley_1948
Ngày tham gia: 27-06-2021
Bài viết: 286
• Điểm thành tích: 526
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 88
_No Comment_
Gửi lúc: 11:50:19 ngày 26-08-2021
Ngày tham gia: 14-06-2015
Bài viết: 541
• Điểm thành tích: 15
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 211
Đơɳ ɡɩảɳ ͼɧỉ ɮà ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ_
Gửi lúc: 10:07:13 ngày 24-08-2021
ÐλVØƦE๛ZØPEƦE$Ŧ‿✶
Đóng