Phần 7: Looking back
(trang 24-25 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)
Vocabulary
(Từ vựng)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 24 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới

1. Complete the word webs with nouns and adjectives connected with the city.
(Hoàn thành sơ đồ từ với các danh từ và tính từ liên quan đến thành phố.)
* Nouns (Danh từ):
skycraper (nhà cao chọc trời)
street (đường phố)
gallery (phòng triển lãm)
shopping mall (trung tâm mua sắm)
cinema (rạp chiếu phim)
traffic jams (tắc đường)
noise (tiếng ồn)
air pollution (ô nhiễm không khí)

* Adjectives (Tính từ):
crowded (đông đúc)
cosmopolitan (quốc tế)
exciting (náo nhiệt)
modern (hiện đại)
busy (bận rộn)
fashionable (sang trọng, hợp mốt)
noisy (ồn ã, ồn ào)
polluted (bị ô nhiễm)