Phần 6: Skills 2
(trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)
Listening
(Nghe)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 23 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới

3. Listen again and choose the correct answer.
(Nghe lại và chọn đáp án đúng.)
1.
What is the most serious problem in Bangkok?
(Vấn đề nghiêm trọng nhất ở Bangkok là gì?)
A. Pollution (Ô nhiễm)
B. Bad weather (Thời tiết xấu)
C. Traffic jams (Tắc đường)
Đáp án: C. Traffic jams
Giải thích: Thông tin câu trả lời nằm ở câu nói của Suzanne: Some cities have problems with pollution, crime, or bad weather – here we have traffic jams
2.
How does Suzanne go to work?
(Suzanne đi làm bằng phương tiện nào?)
A. By car (Bằng ô tô)
B. By Skytrain (Bằng tàu trên cao)
C. By metro (Bằng tàu điện ngầm)
Đáp án: A. By car
Giải thích: Thông tin câu trả lời nằm ở câu: Her office is seven km away but it takes her two hours to get there by car every day.
3.
How long does it take Suzanne to go to work every day?
(Mỗi ngày Suzanne mất bao lâu để đến được chỗ làm?)
A. Two hours (Hai tiếng)
B. Five hours (Năm tiếng)
C. Half an hour (Nửa giờ)
Đáp án: A. Two hours
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
In the evening the traffic is ______.
(Vào buổi tối, tình trạng giao thông.......)
A. better (tốt hơn)
B. worse (tệ hơn)
C. the same(vẫn như vậy)
Đáp án: B. worse
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
Why is traffic so bad in Bangkok?
(Tại sao giao thông ở Bangkok lại tệ đến vậy?)
A. People move around by boat.
(A. Mọi người đi lại bằng tàu thuyền.)
B. There aren’t enough roads.
(B. Không có đủ đường bộ.)
C. There isn’t a Skytrain or metro.
(C. Không có tàu trên cao hay tàu điện ngầm.)
Đáp án: B. There aren’t enough roads.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.