Phần 6: Skills 2
(trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)
Listening
(Nghe)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 23 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới

1. Does your city, or the one nearest to you, have any of these drawbacks?
(Thành phố của em, hay thành phố gần với em nhất có bất kỳ bất lợi nào trong số các bất lợi sau?)
- urban sprawl (sự đô thị hóa)
- noise (tiếng ồn)
- high cost of living (chi phí sinh hoạt cao)
- traffic jams (ùn tắc giao thông)
- air pollution (ô nhiễm không khí)
- bad weather (thời tiết xấu)
- crime (tội phạm)
- overcrowding (quá đông đúc)