Phần 5: Skills 1
(trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)
Reading
(Đọc hiểu)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 22 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới

3. Read the passage again and answer the questions.
(Đọc lại bài văn và trả lời các câu hỏi.)
1.
What factors are used by the EIU to rank the world’s cities?
(Những yếu tố nào được sử dụng để xếp hạng các thành phố trên thế giới?)
Đáp án: Climate, transport, education, safety, and recreational facilities in cities (are used).
Giải thích: Thông tin câu trả lời nằm ở cuối đoạn 1: It uses factors such as climate, transport, education, safety, and recreational facilities in cities. (Tổ chức này sử dụng các tiêu chí như khí hậu, giao thông, giáo dục, độ an toàn, và các cơ sở hạ tầng giải trí trong các thành phố.)
2.
Where were some famous cities on the list?
(Một vài thành phố nổi tiếng nằm ở đâu trên danh sách xếp hạng?)
Đáp án: Among the top 20.
Giải thích: Thông tin câu trả lời nằm ở giữa đoạn 2: Some famous cities came in the top 20 [...].
3.
Why were Dhaka, Tripoli, and Douala ranked among the worst cities?
(Tại sao Dhaka, Tripoli, và Douala bị xếp vào nhóm các thành phố tệ nhất?)
Đáp án: Because the living conditions there were the most difficult or dangerous.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
Which was the most ‘liveable’ city in Asia?
(Thành phố nào là đáng sống nhất ở Châu Á?)
Đáp án: Osaka was.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
What are some factors that should be added to the index?
(Những yếu tố nào nên được thêm vào danh sách các tiêu chí đánh giá?)
Đáp án: They are a city’s green space, urban sprawl, natural features, cultural attractions, convenience, and pollution.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.