Phần 4: Communication
(trang 21 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)
Communication - City Life
(Giao tiếp - Cuộc sống thành thị)

Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 21 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới

5. Work in groups. Talk about the city you chose.
(Làm việc theo nhóm. Nói về thành phố mà các em đã chọn.)
The city I'd like to visit most is Melbourne.
(Thành phố mà tớ muốn đến thăm nhất là Melbourne.)
There are many things to see and to do there.
(Có rất nhiều thứ để ngắm nhìn và nhiều điều để làm ở đó.)
You can travel on the world's largest tram network to most tourist attractions in the city.
(Bạn có thể đi lại trên mạng lưới tàu điện lớn nhất thế giới để tới hầu hết các điểm thu hút du lịch trong thành phố.)
Particularly, you can visit Melbourne Museum and go shopping in Queen Victoria Market.
(Cụ thể, bạn có thể thăm quan Bảo tàng Melbourne và đi mua sắm ở Chợ Nữ Hoàng Victoria.)
In addition, if you love nature and wildlife, Melbourne would be a perfect choice.
(Ngoài ra, nếu bạn yêu thích thiên nhiên và động vật hoang dã, Melbourne sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. )
The city is surrounded by many parks and natural areas that are homes to many animals such as koalas, kangaroos, and wallabies.
(Thành phố này được bao quanh bởi nhiều công viên và các khu vực tự nhiên, là nơi cư trú của nhiều loài động vật như gấu túi, kăng-ga-ru và chuột túi wallaby.)
Last but not least, if you intend to study abroad, Melbourne is definitely worth considering.
(Cuối cùng, nếu bạn có ý định đi du học, Melbourne chắc chắn đáng để cân nhắc.)
The city is said to provide an excellent education system so there are a large number of international students there.
(Người ta nói rằng thành phố này có một hệ thống giáo dục xuất sắc vì thế có một lượng lớn du học sinh theo học tại đó.)
I myself hope to get a scholarship to study there one day in future.
(Bản thân tớ cũng hi vọng sẽ đạt được học bổng để đến học tại đó một ngày nào đó trong tương lai.)