Phần 4: Communication
(trang 21 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)
Communication - City Life
(Giao tiếp - Cuộc sống thành thị)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 21 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới

3. Read the information about these cities and try to find them on a map.
(Đọc thông tin về các thành phố sau và cố gắng tìm ra chúng trên bản đồ.)
* Vung Tau (Vũng Tàu):
- Location (Vị trí): Southeast Viet Nam (Đông Nam Việt Nam)
- Main features: (Đặc điểm chính): long beach (bờ biển dài); mountains (núi đồi); quiet and clean (yên tĩnh và sạch sẽ)
- Attractions (Điểm hấp dẫn): temples and pagodas (nhiều đền chùa); old lighthouse - built 1907 (ngọn hải đăng cổ - được xây dựng năm 1907); Worldwide Arms Museum (Viện bảo tàng Vũ khí Thế giới)

* New York City (Thành phố New York):
- Location (Vị trí): Northeastern USA (Đông Bắc nước Mỹ)
- Main features: (Đặc điểm chính): fashion and financial centre (trung tâm tài chính và thời trang); skyscrapers (các nhà chọc trời); cosmopolitan (thành phố quốc tế)
- Attractions (Điểm hấp dẫn): Statue of Liberty (Tượng Nữ Thần Tự Do) ; Central Park (Công viên Quốc gia); museums and galleries (các bảo tàng và phòng triển lãm)

* Melbourne (Thành phố Melbourne):
- Location (Vị trí): Southeast Australia (Đông Nam nước Úc)
- Main features: (Đặc điểm chính): multicultural (đa văn hóa); large number of international students (số lượng du học sinh lớn); world’s largest tram network (hệ thống tàu điện lớn nhất thế giới)
- Attractions (Điểm hấp dẫn): Melbourne Museum (Bảo tàng Melbourne); Queen Victoria Market (Chợ Nữ Hoàng Victoria); Melbourne Aquarium (Thủy cung Melbourne)