Phần 4: Communication
(trang 21 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)
Communication - City Life
(Giao tiếp - Cuộc sống thành thị)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 21 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới

2. Read the passage and, in your group, answer the questions below.
(Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi theo nhóm.)
Singapore is a small city-state in Southeast Asia.
(Singapore là một thị quốc nhỏ ở Đông Nam Á.)
It is a lovely place to visit.
(Đây là một nơi xinh đẹp để đến thăm.)
The attractions are quite close to each other, so travelling between them is convenient.
(Các điểm tham quan hấp dẫn khá gần nhau vì vậy việc di chuyển qua lại giữa chúng rất tiện lợi.)
The food here is varied – all kinds of Asian food.
(Đồ ăn ở đây thì đa dạng - gồm tất cả các loại thức ăn của châu Á.)
The outdoor food markets are fun and affordable.
(Các khu chợ bán thức ăn ngoài trời thì khá vui và giá cả phải chăng.)
You order your food, and it is cooked right before you.
(Bạn gọi thức ăn, và người ta nấu ngay trước mặt bạn.)
Then you go and eat it at a table outside.
(Sau đó bạn rời đi và ăn món đó ở một cái bàn đặt bên ngoài.)
It’s a great way to meet people.
(Đó là cách tuyệt vời để gặp gỡ mọi người. )
But what I like most about Singapore is that it is multicultural – Chinese, Malay, Indian, European, and Vietnamese.
(Nhưng điều mà tôi thích nhất ở Singapore đó là nó đa văn hóa - Trung Quốc, Malay, Ấn Độ, châu Âu và Việt Nam.)
For me, that’s the best thing about Singapore.
(Đối với tôi, đó là điều tuyệt nhất về Singapore.)
1.
What is the best attraction in Singapore, according to the writer?
(Theo tác giả bài viết, đâu là điểm hấp dẫn nhất ở Singapore?)
Đáp án: According to the writer, the best attraction in Singapore is that it is multicultural.
Giải thích: Câu trả lời có nghĩa là: Theo tác giả bài viết, điều hấp dẫn nhất ở Singapore đó là nó đa văn hóa.
2.
Would you like to go there? Why?
(Em có muốn đến đó không? Tại sao?)
Đáp án: Yes, I would because it is said to be one of the cleanest countries in the world and the most liveable country in Asia. I want to see and experience it myself.
Giải thích: Câu trả lời có nghĩa là: Có, em có muốn vì người ta nói rằng đây là một trong những đất nước sạch nhất trên thế giới và là quốc gia đáng sống nhất ở Châu Á. Em muốn tự mình chứng kiến và trải nghiệm.