Phần 3: A closer look 2
(trang 19-20 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)
Grammar - Comparison of adjectives and adverbs: review
(Ngữ pháp - Ôn tập các dạng so sánh của tính từ và trạng từ)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 19 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới

1. Match the beginnings to the correct endings.
(Ghép nửa đầu với nửa cuối tương ứng của câu.)
AB
1. It's not asa. faster than ever.
2. That skyscraper is oneb. to spell better.
3. The exam wasc. than being stuck in a traffic jam.
4. Life in the past was d. of the tallest buildings in the world.
5. Mexico City is a lot e. more difficult than I expected.
6. Kids are growing upf. simple as it looks!
7. Nothing is worseg. bigger than Rome.
8. These fun cards will encourage kidsh. less comfortable than it is now.
Đáp án:
1 - f
2 - d
3- e
4 - h
5- g
6 - a
7 - c
8 -b
Giải thích:
1. It's not as simple as it looks! (Nó không đơn giản như vẻ bề ngoài!)
2. That skyscraper is one of the tallest buildings in the world. (Tòa nhà chọc trời đó là một trong những tòa nhà cao nhất thế giới.)
3. The exam was more difficult than I expected. (Kỳ thi khó hơn so với tôi mong đợi.)
4. Life in the past was less comfortable than it is now. (Cuộc sống trong quá khứ thì kém thoải mái hơn so với bây giờ.)
5. Mexico City is a lot bigger than Rome. (Thành phố Mexico lớn hơn Rome nhiều.)
6. Kids are growing up faster than ever. (Trẻ con đang lớn nhanh hơn bao giờ hết.)
7. Nothing is worse than being stuck in a traffic jam. (Không gì tồi tệ hơn việc bị mắc kẹt do tắc nghẽn giao thông.)
8. These fun cards will encourage kids to spell better. (Những tấm thẻ học vui này sẽ khuyến khích trẻ nhỏ đánh vần tốt hơn.)