Phần 2: A closer look 1
(trang 18-19 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)
Pronunciation - Stress on pronouns in sentences
(Phát âm - Trọng âm ở đại từ trong câu)
Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 19 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới
4. Listen and repeat, paying attention to the difference in the underlined pronouns. Circle the pronouns that sound strong.
(Hãy nghe và nhắc lại, chú ý tới sự khác biệt ở những đại từ được gạch chân. Khoanh tròn những đại từ được nhấn mạnh.)
1.
A: Can you come and give me a hand?
(A: Cậu có thể tới và giúp tớ một tay không?)
B: OK. Wait for me!
(B: Được mà. Đợi tớ nhé.)
Đáp án: 'me' in B is strong.
Giải thích: Trong lời nói của B, đại từ “me” được B đọc nhấn mạnh vì nó quan trọng, mang nội dung chính của câu, nhằm nhấn mạnh ý 'đợi B chứ không phải là đợi ai khác'.
2.
A: Did you come to the party last night?
(A: Cậu có đến bữa tiệc vào tối qua không?)
B: Yes. But I didn’t see you.
(B: Tớ có đến. Nhưng tớ đã không nhìn thấy cậu.)
Đáp án: 'you' in B is strong.
Giải thích: Trong câu nói của B, đại từ “you” được B đọc nhấn mạnh vì nó quan trọng, mang nội dung chính của câu, nhằm nhấn mạnh ý 'A đã không nhìn thấy B trong bữa tiệc'.
3.
A: Look - it's him!
(A: Nhìn kìa - Đó là anh ấy đấy!)
B: Where? I can't see him.
(B: Đâu cơ? Tớ không nhìn thấy anh ấy.)
Đáp án: 'him' in A is strong.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
A: They told us to go this way.
(A: Họ đã bảo chúng tớ đi đường này.)
B: Well, they didn't tell us!
(B: Ồ, họ đã không nói cho chúng tớ biết!)
Đáp án: 'us' in B is strong.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.197.255
  Thành viên mới nhất:
  phanphuongtam1512
  Đang trực tuyến: 234

  Chúc mừng 5 thành viên

  VIP mới nhất:

  Đóng