Phần 2: A closer look 1
(trang 18-19 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)
Vocabulary - Adjectives
(Từ vựng - Tính từ)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 18 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới

3. Put a suitable adjective from 2 in each blank.
(Điền một tính từ thích hợp từ bài tập 2 vào mỗi ô trống.)
1.
She lives in one of the most ______ parts of the city: there are lots of luxury shops there.
(Cô ấy sống tại một trong những khu vực........nhất của thành phố: có nhiều cửa hàng xa xỉ phẩm ở đó.)
Đáp án: fashionable
Giải thích: Câu hoàn chỉnh có nghĩa là: Cô ấy sống tại một trong những khu vực sang trọng nhất của thành phố: có nhiều cửa hàng xa xỉ phẩm ở đó.
2.
How ______ ! The roads are crowded and I'm stuck in a traffic jam.
(Thật là ..........! Các con đường thì đông nghịt và tôi đang bị mắc kẹt do tắc nghẽn giao thông.)
Đáp án: annoying
Giải thích: Câu hoàn chỉnh có nghĩa là: Thật là bực mình! Các con đường thì đông nghịt và tôi đang bị mắc kẹt do tắc nghẽn giao thông.
3.
You can't stop here. Parking is ______ in this street.
(Bạn không thể dừng xe ở đây. Đường này.......... đậu xe.)
Đáp án: forbidden
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
This city is very ______ , there are people here from all over the world.
(Thành phố này mang đậm chất........, mọi người ở đây đến từ khắp nơi trên thế giới.)
Đáp án: cosmopolitan
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
The gallery downtown has regular exhibitions of ______ art.
(Phòng trưng bày trên phố thường xuyên có các buổi triển lãm nghệ thuật..........)
Đáp án: modern
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
Nhieu Loc canal in Ho Chi Minh City is much less ______ than before.
(Kênh Nhiêu Lộc ở Thành phố Hồ Chí Minh ít ......... hơn nhiều so với trước kia.)
Đáp án: polluted
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.