Phần 1: Getting started
(trang 16-17 SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới)
Duong's first visit to Sydney
(Chuyến thăm quan Sydney đầu tiên của Dương)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 17 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới

3. Work in pairs to do the quiz.
(Làm việc theo cặp để giải câu đố.)
1.
Which city is the oldest?
(Thành phố nào là lâu đời nhất?)
A. Ha Noi
B. Hue
C. Can Tho
Đáp án: A. Ha Noi
2.
Which city is in Oceania?
(Thành phố nào nằm ở Châu Đại Dương?)
A. Baghdad
B. Amsterdam
C. Canberra
Đáp án: C. Canberra
Giải thích: Baghdad (Bát-Đa) là thủ đô của nước I-rắc (Iraq) thuộc Châu Á; Amsterdam là thủ đô của Hà Lan (the Netherlands) thuộc Châu Âu; Canberra là thủ đô của nước Úc (Australia) thuộc Châu Đại Dương
3.
Which is the best-known city in North America?
(Đâu là thành phố nổi tiếng nhất ở Bắc Mỹ?)
A. Chicago
B. Vancouver
C. New York
Đáp án: C. New York
4.
Which city is in Africa?
(Thành phố nào ở Châu Phi?)
A. Luanda
B. Athens
C. Buenos Aires
Đáp án: A. Luanda
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
Which city has World Heritage status?
(Thành phố nào đạt danh hiệu di sản thế giới?)
A. Bac Giang
B. Vinh
C. Hoi An
Đáp án: C. Hoi An
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
Which is a capital city?
(Thành phố nào là một thủ đô?)
A. Rio
B. Moscow
C. Osaka
Đáp án: B. Moscow
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.