Phần 4: Communication
(trang 11 SGK Tiếng Anh lớp 9 mới)
Communication
(Giao tiếp)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 11 SGK tiếng Anh lớp 9 - sách mới

1. Nick, Mi, Duong, and Mai are planning a day out to a place of interest for their class. Listen to their conversation and complete their plan by filling each blank with no more than three words.
(1. Nick, Mi, Dương và Mai đang lập kế hoạch cho một ngày đi chơi đến một điểm yêu thích cho lớp. Hãy nghe đoạn hội thoại và hoàn thành bản kế hoạch của các bạn ấy bằng cách điền không quá 3 từ vào chỗ trống.)
A DAY OUT (CHUYẾN THĂM QUAN 1 NGÀY)
- Place (Địa điểm):
+ Details: (1) ...Green Park... (Cụ thể: Công viên Xanh)
- Means of transport (Phương tiện đi lại):
+ Details: (2) ...bus... (Cụ thể: xe buýt)
- Time to set off (Thời gian khởi hành)
+ Details: (3) .....8 a.m...... (Cụ thể: 8 giờ sáng)
+ Who to prepare: Mai - stick a notice (Người chuẩn bị: Mai - dán thông báo)
- Food (Đồ ăn):
+ Details: (4) bring ...own lunch.... (Cụ thể: tự mang theo đồ ăn trưa)
- Drinks (Đồ uống):
+ Details: For everyone (Cụ thể: Cho cả lớp)
+ Who to prepare: Nga - buy in a (5) ...supermarket... (Người chuẩn bị: Nga mua ở siêu thị)
- Activities (Các hoạt động):
+ Details: Morning - (6)...team-building... games and quizzes (Cụ thể: Sáng - các trò chơi và câu đố xây dựng đội nhóm)
+ Who to prepare: Nick - prepare games. (Người chuẩn bị: Nick - chuẩn bị các trò chơi)
+ Who to prepare: Thanh - prepare (7) ...quizzes...(Người chuẩn bị: Thanh - chuẩn bị các câu đố)
+ Details: Lunch - 11.30 (Cụ thể: Ăn trưa - 11. 30)
+ Details: Afternoon - go to a traditional (8) ...painting village... at 1.30; (9) ...make... their own paintings (Cụ thể: Buổi chiều - đi tới một làng tranh truyền thống lúc 1.30; tự tay làm tranh)
- Time to come back (Thời gian trở về):
+ Details: (10) ...5 p.m.... (Cụ thể: 5 giờ chiều)

Audio script (Kịch bản tệp âm thanh):

Mi:
So we’ve decided that we’re going to Green Park.
(Vậy nhất trí là chúng ta sẽ đi Công Viên Xanh nhé.)
Duong:
Yeah. It’s the best choice.
(Ừ. Đây là lựa chọn tốt nhất rồi.)
We can go there by bus.
(Chúng ta có thể đến đó bằng xe buýt.)
And the bus stop is opposite our school!
(Và điểm dừng xe buýt ở ngay đối diện trường chúng ta.)
Nick:
We have to make sure everybody turns up at the school gate at 8 a.m.
(Chúng ta phải đảm bảo là tất cả mọi người có mặt tại cổng trường lúc 8 giờ sáng.)
Mai:
I’ll stick a notice on the board then.
(Lát tớ sẽ dán thông báo lên bảng tin.)
Mi:
What about food and drink?
(Còn về đồ ăn và thức uống thì sao?)
I think each person should bring their own lunch.
(Tớ nghĩ mỗi người nên tự mang theo đồ ăn trưa.)
Nick:
Good idea! But we need someone to buy drinks for everyone.
(Ý hay đấy! Nhưng chúng ta cần ai đó mua đồ uống cho mọi người.)
Mai:
What about Nga?
(Nga thì sao?)
She lives next to the school and there’s a supermarket near her house.
(Bạn ấy sống cạnh trường và có một cái siêu thị cạnh nhà bạn ấy.)
Duong:
Right. We’ll need some team-building games to play as well.
(Đúng vậy. Chúng ta cũng sẽ cần một vài trò chơi xây dựng nhóm đội nữa.)
Nick:
Like Tug of war? I’ll prepare them.
(Như trò kéo co ấy hả? Tớ sẽ chuẩn bị trò chơi nhé.)
Mi:
OK, Nick. And Thanh can prepare some fun quizzes.
(Đồng ý, Nick. Còn Thanh có thể chuẩn bị một vài câu đố vui.)
Mai:
Right. We’ll reach the park at about 9 a.m.
(Đúng vậy. Chúng ta sẽ đến công viên vào khoảng 9 giờ sáng.)
We can look round and then gather at the big playground to play the games and do the quizzes.
(Chúng ta có thể thăm thú xung quanh rồi sau đó tập hợp ở sân chơi lớn để chơi trò chơi và giải câu đố.)
Nick:
We’ll have lunch at about 11.30.
(Chúng ta sẽ ăn trưa vào tầm 11 rưỡi.)
What about the afternoon?
(Còn buổi chiều thì sao?)
Duong:
There’s a traditional painting village about 1 km from the park.
(Có một làng tranh truyền thống cách công viên 1 cây số.)
We can walk there.
(Chúng ta có thể đi bộ tới đó.)
The artisans will show us how to make paintings, and we can also make our own.
(Các thợ thủ công sẽ chỉ chúng ta cách làm tranh, và chúng ta cũng có thể tự tay làm tranh nữa.)
Mi:
Great! We’ll go there at about 1.30 p.m. and take the bus back to school at 5 p.m.
(Tuyệt! Chúng ta sẽ đến đó vào tầm 1 rưỡi chiều, và bắt xe buýt về trường vào lúc 5 giờ chiều.)