Grammar

Grammar Unit 1
Video 1
Video 2
Practice
Grammar
Introduction
Unit 1 - Grammar
Science and Technology
Tổng số câu hỏi
40
Điểm tối đa
400
Tỷ lệ cần đạt
50%
Điểm yêu cầu tối thiểu
200
Grammar
Question 1 of 40\ Multiple Choice

Put the verb into the most suitable form:

 

I think she (hear) all about it by the time I (see) her tomorrow.

hears - will see
will have heard - see
hears - will have seen

Put the verb into the most suitable form:

 

I reckon I (finish) this book by the weekend and then I (give) it to you.

will have finished - will give
will finish - give
will be finishing - will give

Put the verb into the most suitable form:

 

The children (be) hungry when they (get in) because they (run around) all afternoon.

will have been - will get - will have run aournd
are - got in - will run around
will be - get in - will have been running around

Put the verb into the most suitable form:

 

This government (be) in power of eight years soon but I don’t think they (win) the next election.

will have been - wins
is - will have won
will have been - will win

Put the verb into the most suitable form:

 

Don’t phone them now. They (not get) home yet. They (probably get back) at about half past eight.

won't have got - will probably get back
don't get - will probably get back
won't get - will have probably got back

Put the verb into the most suitable form:

 

I think they (finish) building the house by the time the winter (come) and then we (move in) in the New Year.

finished - will have come - 'll have moved in
'll have finished - comes - 'll move in
will finish - comes - moves in

Put the verb into the most suitable form:

 

I expect they (be) tired when you (see) them because they (work) all day.

will be - sees - will have worked
are - see - will work
will be - see - will have been working

Put the verb into the most suitable form:

 

If I (come) and see the film with you on Saturday, I (see) it six times. But it is my favorite film of all time, I think you (love) it.

come - will have seen- will love
will come - will have seen - love
came - will see - will love

Put the verb into the most suitable form:

 

Why don’t you come round at 9 o’clock? The children (go) to class then so it (be) nice and peaceful.

will go - is
will be going - 'll be
goes - 'll be

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Your result
Tổng số câu hỏi
40
Điểm tối đa
400
Tỷ lệ cần đạt
50%
Điểm yêu cầu
200
Điểm của bạn
Thời gian làm
400
 
Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 24-05-2020
Bài viết: 202
• Điểm thành tích: 6
• Sổ học bạ: Đang cố gắng
• Điểm học bạ: 26
Hà Quang Tú◕ ‿ ◕✿n
Gửi lúc: 19:39:00 ngày 07-07-2020
Ngày tham gia: 06-11-2019
Bài viết: 308
• Điểm thành tích: 24
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 203
__No problem__
Gửi lúc: 10:28:18 ngày 06-07-2020
Ngày tham gia: 10-05-2020
Bài viết: 4
• Điểm thành tích: 2
• Sổ học bạ: Đang cố gắng
• Điểm học bạ: 13
May thi nay kho phan biet qua huhu
Gửi lúc: 14:52:30 ngày 05-07-2020
Buubuu.u
Ngày tham gia: 10-06-2019
Bài viết: 138
• Điểm thành tích: 38
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 157
____No comment____
Gửi lúc: 17:33:33 ngày 01-07-2020
꧁~ ๖ۣۜSɦĭ_ ¢ɦαη ~꧂
Ngày tham gia: 23-02-2018
Bài viết: 177
• Điểm thành tích: 13
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 163
~ No Comment ~
Gửi lúc: 07:32:43 ngày 28-06-2020
Đóng