Grammar

Grammar Unit 1
Video 1
Video 2
Practice
Grammar
Introduction
Unit 1 - Grammar
Science and Technology
Tổng số câu hỏi
40
Điểm tối đa
400
Tỷ lệ cần đạt
50%
Điểm yêu cầu tối thiểu
200
Grammar
Question 1 of 40\ Multiple Choice

Put the verb into the most suitable form:

 

I think she (hear) all about it by the time I (see) her tomorrow.

hears - will see
will have heard - see
hears - will have seen

Put the verb into the most suitable form:

 

I reckon I (finish) this book by the weekend and then I (give) it to you.

will have finished - will give
will finish - give
will be finishing - will give

Put the verb into the most suitable form:

 

The children (be) hungry when they (get in) because they (run around) all afternoon.

will have been - will get - will have run aournd
are - got in - will run around
will be - get in - will have been running around

Put the verb into the most suitable form:

 

This government (be) in power of eight years soon but I don’t think they (win) the next election.

will have been - wins
is - will have won
will have been - will win

Put the verb into the most suitable form:

 

Don’t phone them now. They (not get) home yet. They (probably get back) at about half past eight.

won't have got - will probably get back
don't get - will probably get back
won't get - will have probably got back

Put the verb into the most suitable form:

 

I think they (finish) building the house by the time the winter (come) and then we (move in) in the New Year.

finished - will have come - 'll have moved in
'll have finished - comes - 'll move in
will finish - comes - moves in

Put the verb into the most suitable form:

 

I expect they (be) tired when you (see) them because they (work) all day.

will be - sees - will have worked
are - see - will work
will be - see - will have been working

Put the verb into the most suitable form:

 

If I (come) and see the film with you on Saturday, I (see) it six times. But it is my favorite film of all time, I think you (love) it.

come - will have seen- will love
will come - will have seen - love
came - will see - will love

Put the verb into the most suitable form:

 

Why don’t you come round at 9 o’clock? The children (go) to class then so it (be) nice and peaceful.

will go - is
will be going - 'll be
goes - 'll be

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Your result
Tổng số câu hỏi
40
Điểm tối đa
400
Tỷ lệ cần đạt
50%
Điểm yêu cầu
200
Điểm của bạn
Thời gian làm
400
 
Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 17-09-2017
Bài viết: 35
• Điểm thành tích: 265
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 343
topic là các thì tương lai mà sao trong bài tập lại có cả cấu trúc about to, due to và on the point of
Gửi lúc: 12:01:40 ngày 19-02-2021
A friend in need is a friend indeed.
Ngày tham gia: 15-11-2020
Bài viết: 337
• Điểm thành tích: 10
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 78
_okay- fine _
Gửi lúc: 20:55:31 ngày 18-11-2020
ノ(`Д´)ノ ♥
Ngày tham gia: 17-06-2018
Bài viết: 770
• Điểm thành tích: 72
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 409
_ No comment _
Gửi lúc: 16:35:24 ngày 01-11-2020
♑ I am Crapricorn
Ngày tham gia: 10-01-2020
Bài viết: 160
• Điểm thành tích: 39
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 319
_No comment_
Gửi lúc: 15:56:19 ngày 04-10-2020
Ngày tham gia: 19-04-2017
Bài viết: 9
• Điểm thành tích: 151
• Sổ học bạ: Hăng say phát biểu
• Điểm học bạ: 90
I was on the point of phone the police.nphần này là dạng thức và học ở phần nào cô ơi.nthe plain is due to arrive in half an hour, dạng này học ở đâu cô ơi.n
Gửi lúc: 21:29:19 ngày 06-09-2020
Đóng