Grammar

Grammar Unit 1
Video 1
Video 2
Practice
Grammar
Introduction
Unit 1 - Grammar
Science and Technology
Tổng số câu hỏi
40
Điểm tối đa
400
Tỷ lệ cần đạt
50%
Điểm yêu cầu tối thiểu
200
Grammar
Question 1 of 40\ Multiple Choice

Put the verb into the most suitable form:

 

I think she (hear) all about it by the time I (see) her tomorrow.

hears - will see
will have heard - see
hears - will have seen

Put the verb into the most suitable form:

 

I reckon I (finish) this book by the weekend and then I (give) it to you.

will have finished - will give
will finish - give
will be finishing - will give

Put the verb into the most suitable form:

 

The children (be) hungry when they (get in) because they (run around) all afternoon.

will have been - will get - will have run aournd
are - got in - will run around
will be - get in - will have been running around

Put the verb into the most suitable form:

 

This government (be) in power of eight years soon but I don’t think they (win) the next election.

will have been - wins
is - will have won
will have been - will win

Put the verb into the most suitable form:

 

Don’t phone them now. They (not get) home yet. They (probably get back) at about half past eight.

won't have got - will probably get back
don't get - will probably get back
won't get - will have probably got back

Put the verb into the most suitable form:

 

I think they (finish) building the house by the time the winter (come) and then we (move in) in the New Year.

finished - will have come - 'll have moved in
'll have finished - comes - 'll move in
will finish - comes - moves in

Put the verb into the most suitable form:

 

I expect they (be) tired when you (see) them because they (work) all day.

will be - sees - will have worked
are - see - will work
will be - see - will have been working

Put the verb into the most suitable form:

 

If I (come) and see the film with you on Saturday, I (see) it six times. But it is my favorite film of all time, I think you (love) it.

come - will have seen- will love
will come - will have seen - love
came - will see - will love

Put the verb into the most suitable form:

 

Why don’t you come round at 9 o’clock? The children (go) to class then so it (be) nice and peaceful.

will go - is
will be going - 'll be
goes - 'll be

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Click the suitable answer to complete the sentence below:

Your result
Tổng số câu hỏi
40
Điểm tối đa
400
Tỷ lệ cần đạt
50%
Điểm yêu cầu
200
Điểm của bạn
Thời gian làm
400
 
Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 15-07-2016
Bài viết: 697
• Điểm thành tích: 200
• Sổ học bạ: Hăng say phát biểu
• Điểm học bạ: 120
nop.................
Gửi lúc: 10:37:56 ngày 03-08-2019
No game no life.
Ngày tham gia: 14-12-2017
Bài viết: 128
• Điểm thành tích: 71
• Sổ học bạ: Đang cố gắng
• Điểm học bạ: 25
EASY FOR ME
Gửi lúc: 21:54:49 ngày 02-08-2019
Ledoanh84
Ngày tham gia: 30-05-2019
Bài viết: 605
• Điểm thành tích: 86
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 39
I DID IT
Gửi lúc: 09:59:03 ngày 01-08-2019
✎﹏๓è๏ς๏ภ๖²⁴ʱ
Ngày tham gia: 23-01-2015
Bài viết: 5
• Điểm thành tích: 30
• Sổ học bạ: Đang cố gắng
• Điểm học bạ: 9
ủa sự khác nhau giữa is about to verb, is due to verb và is to verb là gì vậy mọi người? có trong bài giảng của cô đâu nhỉnmong mọi người trợ giúp
Gửi lúc: 20:58:27 ngày 25-07-2019
Ngày tham gia: 11-09-2014
Bài viết: 578
• Điểm thành tích: 50
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 206
hayyyyyyyyyyyyyy
Gửi lúc: 21:32:10 ngày 20-07-2019
no comment !
Đóng