Unit 8 - Tiếng Anh Lớp 10: New Ways To Learn

(Unit 8 - Tiếng Anh Lớp 10: New Ways To Learn - Các cách học mới)

Chữa bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 sách mới (sách thí điểm) - Unit 8 - Lớp 10 - New Ways To Learn (Bài 8 - Các cách học mới)

Skills
(Các kỹ năng)
UNIT 8 LỚP 10 SKILLS - READING (Unit 8 - Lớp 10 - Skills - Reading...) UNIT 8 LỚP 10 SKILLS - SPEAKING (Unit 8 - Lớp 10 - Skills - Speaking...) UNIT 8 LỚP 10 SKILLS - LISTENING (Unit 8 - Lớp 10 - Skills - Listening...) UNIT 8 LỚP 10 SKILLS - WRITING (Unit 8 - Lớp 10 - Skills - Writing...) Bài tập 1 trang 29 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Look at the pictures. What are the students doing?...) Bài tập 2 trang 29 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Match each of the words or phrases with...) Bài tập 3 trang 29 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Quickly read the text. Choose the best title for...) Bài tập 4 trang 29 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Read the text again. Answer the following questions.) Bài tập 5 trang 29 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Discuss in pairs / groups.) Bài tập 1 trang 30 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Look at some arguments in favour of using...) Bài tập 2 trang 30 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Work in pairs. Read the arguments and explanations in...) Bài tập 3 trang 30 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Work in pairs. Discuss how useful electronic devices are...) Bài tập 4 trang 30 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Work in groups. Answer the following questions. Note down...) Bài tập 1 trang 31 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Look at the pictures and read the caption below...) Bài tập 2 trang 31 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Listen to a teacher giving instructions on how to...) Bài tập 3 trang 31 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Listen again and complete the following sentences by writing...) Bài tập 4 trang 31 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Work in groups. Ask and answer the question.) Bài tập 1 trang 32 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Look at the pictures of people using electronic devices....) Bài tập 2 trang 32 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Read the following sentences about some advantages and disadvantages...) Bài tập 3 trang 32 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Read the following text about the disadvantages of using...) Bài tập 4 trang 32 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Read the sentences in 2 again. Use them to...)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.245.225
  Thành viên mới nhất:
  opvisualspro
  Đang trực tuyến: 325
  Đóng