Unit 7 - Tiếng Anh Lớp 12: Artificial intelligence

(Unit 7 - Tiếng Anh lớp 12: Artificial intelligence - Trí tuệ nhân tạo)

Chữa bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 sách mới (sách thí điểm) - Unit 7 - Lớp 12 - Artificial intelligence (Bài 7 - Trí tuệ nhân tạo)

Skills
(Các kỹ năng)
UNIT 7 LỚP 12 SKILLS - READING (Unit 7 - Lớp 12 - Skills - Reading...) UNIT 7 LỚP 12 SKILLS - SPEAKING (Unit 7 - Lớp 12 - Skills - Speaking...) UNIT 7 LỚP 12 SKILLS - LISTENING (Unit 7 - Lớp 12 - Skills - Listening...) UNIT 7 LỚP 12 SKILLS - WRITING (Unit 7 - Lớp 12 - Skills - Writing...) Bài tập 1 trang 22 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading (Discuss what the pictures below show and where you...) Bài tập 2 trang 22 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading (Read the following text about some A.I. applications and...) Bài tập 3 trang 23 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading (Work in pairs. Find a noun from each verb.) Bài tập 4 trang 23 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading (Work in groups. Name some robots which you have seen.) Bài tập 1 trang 23 SGK tiếng Anh lớp 12 - Speaking (Work in pairs. Discuss the following questions.) Bài tập 2 trang 23 SGK tiếng Anh lớp 12 - Speaking (Read and complete the following news item with the...) Bài tập 3 trang 24 SGK tiếng Anh lớp 12 - Speaking (Work in pairs. Complete the conversation using the information...) Bài tập 4 trang 24 SGK tiếng Anh lớp 12 - Speaking (Work in groups. Prepare a talk about the risks...) Bài tập 1 trang 24 SGK tiếng Anh lớp 12 - Listening (Match each word in column A with its meaning...) Bài tập 2 trang 24 SGK tiếng Anh lớp 12 - Listening (Listen to the conversation between Nam and Mai. Decide...) Bài tập 3 trang 25 SGK tiếng Anh lớp 12 - Listening (Listen again. Answer the following questions.) Bài tập 4 trang 25 SGK tiếng Anh lớp 12 - Listening (Work in groups. What do you think about Kurzweil's ideas.) Bài tập 1 trang 25 SGK tiếng Anh lớp 12 - Writing (Put the following phrases about intelligent robots in the...) Bài tập 2 trang 25 SGK tiếng Anh lớp 12 - Writing (Read and combine the sentence halves.) Bài tập 3 trang 25 SGK tiếng Anh lớp 12 - Writing (Complete the outline. Then write an essay of 220-260...)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.198.343
  Thành viên mới nhất:
  Borissatly
  Đang trực tuyến: 245
  Đóng