Unit 7 - Tiếng Anh Lớp 10: Cultural Diversity

(Unit 7 - Tiếng Anh Lớp 10: Cultural Diversity - Sự đa dạng văn hoá)

Chữa bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 sách mới (sách thí điểm) - Unit 7 - Lớp 10 - Cultural Diversity (Bài 7 - Sự đa dạng văn hoá)

Skills
(Các kỹ năng)
UNIT 7 LỚP 10 SKILLS - READING (Unit 7 - Lớp 10 - Skills - Reading...) UNIT 7 LỚP 10 SKILLS - SPEAKING (Unit 7 - Lớp 10 - Skills - Speaking...) UNIT 7 LỚP 10 SKILLS - LISTENING (Unit 7 - Lớp 10 - Skills - Listening...) UNIT 7 LỚP 10 SKILLS - WRITING (Unit 7 - Lớp 10 - Skills - Writing...) Bài tập 1 trang 19 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Are the following statements true for you?n) Bài tập 2 trang 19 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Read the text and answer the following questions by...) Bài tập 3 trang 19 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Discuss the following with a partner.) Bài tập 1 trang 20 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Do the quiz. Then read the information in 2...) Bài tập 2 trang 20 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Work in groups. Each group reads about one country,...) Bài tập 3 trang 20 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Work with a partner from a different group. Share...) Bài tập 4 trang 21 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Work in groups. Each group makes a list of...) Bài tập 1 trang 21 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (You are going to listen to a talk about...) Bài tập 2 trang 21 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Listen to the talk and check your answers in 1.) Bài tập 3 trang 21 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Listen to the talk again and complete the...) Bài tập 4 trang 21 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Work in pairs. Name three things you have learnt...) Bài tập 1 trang 22 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (The following jumbled-up paragraphs are from a text about...) Bài tập 2 trang 22 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Read the text again and complete the outline for it.n) Bài tập 3 trang 22 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Work in groups. Think of three typical characteristics of...)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.246.321
  Thành viên mới nhất:
  luongthanhquynh
  Đang trực tuyến: 612
  Đóng