Unit 6 - Tiếng Anh Lớp 12: Endangered species

(Unit 6 - Tiếng Anh lớp 12: Endangered species - Các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng)

Chữa bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 sách mới (sách thí điểm) - Unit 6 - Lớp 12 - Endangered species (Bài 6 - Các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng)

Skills
(Các kỹ năng)
UNIT 6 LỚP 12 SKILLS - READING (Unit 6 - Lớp 12 - Skills - Reading...) UNIT 6 LỚP 12 SKILLS - SPEAKING (Unit 6 - Lớp 12 - Skills - Speaking...) UNIT 6 LỚP 12 SKILLS - LISTENING (Unit 6 - Lớp 12 - Skills - Listening...) UNIT 6 LỚP 12 SKILLS - WRITING (Unit 6 - Lớp 12 - Skills - Writing...) Bài tập 1 trang 10 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading (Discuss with a partner.) Bài tập 2 trang 11 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading (Below are three people's opinions posted on fantasticwildlife.org website....) Bài tập 3 trang 11 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading (Whose opinions are these? Write the correct name in...) Bài tập 4 trang 11 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading (Find the prepositions in the reading text to complete...) Bài tập 5 trang 11 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading (Discuss with a partner.) Bài tập 1 trang 12 SGK tiếng Anh lớp 12 - Speaking (Put the following ways of protecting rhinos and coral...) Bài tập 2 trang 12 SGK tiếng Anh lớp 12 - Speaking (Work with a partner. Use the information in 1...) Bài tập 3 trang 12 SGK tiếng Anh lớp 12 - Speaking (Present your talk to the class.) Bài tập 1 trang 13 SGK tiếng Anh lớp 12 - Listening (Below is the conservation status scale which indicates whether...) Bài tập 2 trang 13 SGK tiếng Anh lớp 12 - Listening (Listen to the first part of a talk given...) Bài tập 3 trang 13 SGK tiếng Anh lớp 12 - Listening (Listen to the second part of the talk and...) Bài tập 4 trang 13 SGK tiếng Anh lớp 12 - Listening (Listen to the second part again. Complete the summary...) Bài tập 5 trang 13 SGK tiếng Anh lớp 12 - Listening (Do you agree with Peter Shawl that humans are...) Bài tập 1 trang 13 SGK tiếng Anh lớp 12 - Writing (Match the pictures with the animals' names. Then discuss...) Bài tập 2 trang 14 SGK tiếng Anh lớp 12 - Writing (Read the facts about the Komodo dragon and the...) Bài tập 3 trang 14 SGK tiếng Anh lớp 12 - Writing (Choose one of the two species in 2 and...)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.198.343
  Thành viên mới nhất:
  liinhnaa
  Đang trực tuyến: 273
  Đóng