Phần 5: Looking back
(Unit 6 - Lớp 11 - Looking back - trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)
Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 16 SGK tiếng Anh lớp 11 - grammar - sách mới
1. Rewrite the sentences using perfect participles.
(Viết lại câu, sử dụng dạng phân từ hoàn thành.)
1.
After the students had learnt about the benefits of recycling and reusing, they started collecting waste paper, bottles, and cans to recycle and reuse.
(Sau khi học sinh đã biết được lợi ích của tái chế và tái sử dụng, họ bắt đầu thu gom giấy bỏ, chai và lon để tái chế và tái sử dụng.)
Đáp án: Having learnt about the benefits of recycling and reusing, the students started collecting waste paper, bottles and cans to recycle and reuse
2.
Since Mai had refused Nam's offer of a lift in his car, she had to walk home.
(Vì Mai đã từ chối đề nghị của Nam lên xe của anh ấy, cô ấy đã phải đi bộ về nhà.)
Đáp án: Having refused Nam's offer of a lift in his car, Mai had to walk home.
3.
After Ha had read some documents about Green Earth, she decided to join the organisation.
(Sau khi Hà đã đọc một số tài liệu về Trái đất Xanh, cô ấy quyết định tham gia tổ chức.)
Đáp án: Having read some documents about Green Earth, Ha decided to join the organisation.
4.
Since the farmers used too much chemical fertiliser on their farm, they now have to drink polluted water.
(Do người nông dân sử dụng quá nhiều phân hoá học trong nông trại nên họ phải uống nước bị ô nhiễm.)
Đáp án: Having used too much chemical fertiliser on their farm, the farmers now have to drink polluted water.
5.
After she replaced all the light bulbs in her house with LED lights, she saved a lot of money on her electricity bills.
(Sau khi cô ấy thay thế tất cả các bóng đèn trong nhà của cô với đèn LED, cô ấy đã tiết kiệm rất nhiều tiền trên hóa đơn điện của cô.)
Đáp án: Having replaced all the light bulbs in the house with LED lights, she saved a lot of money on her electricity bills
6.
Since we have become too dependent on the use of electricity, we have to find alternative sources of energy before fossil fuels run out.
(Vì chúng ta đã trở nên quá phụ thuộc vào việc sử dụng điện, chúng ta phải tìm các nguồn năng lượng thay thế trước khi nhiên liệu hóa thạch bị cạn kiệt.)
Đáp án: Having become too dependent on the use of electricity, we have to find alternative sources of energy before fossil fuel runs out.
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.255.414
  Thành viên mới nhất:
  Thomassnugh
  Đang trực tuyến: 276
  Đóng