Phần 5: Looking back
(Unit 6 - Lớp 11 - Looking back - trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)
Hướng dẫn giải UNIT 6 LỚP 11 LOOKING BACK - GRAMMAR - sách mới
1. Rewrite the sentences using perfect participles.
(Viết lại câu, sử dụng dạng phân từ hoàn thành.)
1.
After the students had learnt about the benefits of recycling and reusing, they started collecting waste paper, bottles, and cans to recycle and reuse.
(Sau khi học sinh đã biết được lợi ích của tái chế và tái sử dụng, họ bắt đầu thu gom giấy bỏ, chai và lon để tái chế và tái sử dụng.)
Đáp án: Having learnt about the benefits of recycling and reusing, the students started collecting waste paper, bottles and cans to recycle and reuse
2.
Since Mai had refused Nam's offer of a lift in his car, she had to walk home.
(Vì Mai đã từ chối đề nghị của Nam lên xe của anh ấy, cô ấy đã phải đi bộ về nhà.)
Đáp án: Having refused Nam's offer of a lift in his car, Mai had to walk home.
3.
After Ha had read some documents about Green Earth, she decided to join the organisation.
(Sau khi Hà đã đọc một số tài liệu về Trái đất Xanh, cô ấy quyết định tham gia tổ chức.)
Đáp án: Having read some documents about Green Earth, Ha decided to join the organisation.
4.
Since the farmers used too much chemical fertiliser on their farm, they now have to drink polluted water.
(Do người nông dân sử dụng quá nhiều phân hoá học trong nông trại nên họ phải uống nước bị ô nhiễm.)
Đáp án: Having used too much chemical fertiliser on their farm, the farmers now have to drink polluted water.
5.
After she replaced all the light bulbs in her house with LED lights, she saved a lot of money on her electricity bills.
(Sau khi cô ấy thay thế tất cả các bóng đèn trong nhà của cô với đèn LED, cô ấy đã tiết kiệm rất nhiều tiền trên hóa đơn điện của cô.)
Đáp án: Having replaced all the light bulbs in the house with LED lights, she saved a lot of money on her electricity bills
6.
Since we have become too dependent on the use of electricity, we have to find alternative sources of energy before fossil fuels run out.
(Vì chúng ta đã trở nên quá phụ thuộc vào việc sử dụng điện, chúng ta phải tìm các nguồn năng lượng thay thế trước khi nhiên liệu hóa thạch bị cạn kiệt.)
Đáp án: Having become too dependent on the use of electricity, we have to find alternative sources of energy before fossil fuel runs out.
2. Combine the sentences using perfect gerunds.
(Nối hai câu với nhau sử dụng danh động từ hoàn thành.)
1.
Tonya had dumped a lot of rubbish on the beach. She was strongly criticised for that.
(Tonya đã đổ rất nhiều rác trên bãi biển. Cô đã bị chỉ trích mạnh mẽ vì điều đó.)
Đáp án: Tonya was strongly criticised for having dumped a lot of rubbish on the beach.
Giải thích: Tonya đã bị chỉ trích mạnh mẽ vì đã đổ rác nhiều ra bãi biển.
2.
Sam had not worked hard enough in his previous job. He regretted it.
(Sam đã không làm việc chăm chỉ cho công việc trước đây. Anh ấy hối hận.)
Đáp án: Sam regretted not having worked hard enough in his previous job.
Giải thích: Sam hối hận vì đã không làm việc chăm chỉ cho công việc trước đây.
3.
Tony had rescued the kids from the fire. People admired him for that.
(Tony đã giải cứu lũ trẻ khỏi đám cháy. Mọi người ngưỡng mộ anh ta vì điều đó.)
Đáp án: People admired Tony for having rescued the kids from the fire.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
I have seen him before. I remember that.
(Tôi đã từng gặp anh ấy trước đây. Tôi nhớ điều đó.)
Đáp án: I remember having seen him before.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
‘You've lied to us,' the villagers said. The politician denied it.
('Bạn đã lừa dối chúng tôi,' dân làng nói. Nhà chính trị đã bác bỏ điều đó.)
Đáp án: The politician denied having lied to the villagers.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
Thanh had forgotten to turn off the gas cooker before he left his house. He admitted that.
(Thanh đã quên tắt bếp gas trước khi rời khỏi nhà. Anh ấy thừa nhận điều đó.)
Đáp án: Thanh admitted having forgotten to turn off the gas cooker before leaving the house / Thanh admitted having forgotten to turn off the gas cooker before he left his house.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.255.178
  Thành viên mới nhất:
  Bernardblorp
  Đang trực tuyến: 666
  Đóng