Unit 6 - Tiếng Anh Lớp 10: Gender Equality

(Unit 6 - Tiếng Anh Lớp 10: Gender Equality - Sự bình đẳng giới tính)

Chữa bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 sách mới (sách thí điểm) - Unit 6 - Lớp 10 - Gender Equality (Bài 6 - Sự bình đẳng giới tính)

Skills
(Các kỹ năng)
UNIT 6 LỚP 10 SKILLS - READING (Unit 6 - Lớp 10 - Skills - ...) UNIT 6 LỚP 10 SKILLS - SPEAKING (Unit 6 - Lớp 10 - Skills - Speaking...) UNIT 6 LỚP 10 SKILLS - LISTENING (Unit 6 - Lớp 10 - Skills - ...) UNIT 6 LỚP 10 SKILLS - WRITING (Unit 6 - Lớp 10 - Skills - ...) Bài tập 1 trang 8 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Look at the symbols. What do they stand for?) Bài tập 2 trang 8 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Match each of the words with its meaning....) Bài tập 3 trang 9 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Quickly read the text. Choose the best title...) Bài tập 4 trang 9 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Read the statements. Decide if they are true (T),...) Bài tập 5 trang 9 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Read the text again. Answer the questions.) Bài tập 6 trang 9 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Discuss the following with a partner.) Bài tập 1 trang 10 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Read the following phrases and sentences. Write A if...) Bài tập 2 trang 10 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Work in pairs. Do you agree or disagree...) Bài tập 3 trang 10 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (a. Work in groups. Discuss if you agree or...) Bài tập 1 trang 11 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Look at the picture. The man and the woman...) Bài tập 2 trang 11 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Listen and repeat the following words. Do you know...) Bài tập 3 trang 11 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Listen to the recording. Check if the following statements...) Bài tập 4 trang 11 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Listen again and complete the following sentences by writing...) Bài tập 1 trang 11 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (The following text about the advantages of being a...) Bài tập 2 trang 12 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Read the text in 1 again. Complete the following...) Bài tập 3 trang 12 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Discuss with a partner how the following words are...) Bài tập 4 trang 12 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Write a similar text about the disadvantages of being...)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.245.225
  Thành viên mới nhất:
  tigerbi
  Đang trực tuyến: 319
  Đóng