Unit 5 - Tiếng Anh Lớp 12: Cultural identity

(Unit 5 - Tiếng Anh lớp 12: Cultural identity - Bản sắc văn hóa)

Chữa bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 sách mới (sách thí điểm) - Unit 5 - Lớp 12 - Cultural identity (Bài 5 - Bản sắc văn hóa)

Skills
(Các kỹ năng)
UNIT 5 LỚP 12 SKILLS - READING (Unit 5 - Lớp 12 - Skills - Reading...) UNIT 5 LỚP 12 SKILLS - SPEAKING (Unit 5 - Lớp 12 - Skills - Speaking...) UNIT 5 LỚP 12 SKILLS - LISTENING (Unit 5 - Lớp 12 - Skills - Listening...) UNIT 5 LỚP 12 SKILLS - WRITING (Unit 5 - Lớp 12 - Skills - Writing...) Bài tập 1 trang 62 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading (Use a dictionary to find the meaning of the...) Bài tập 2 trang 62 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading (Read the passage about cultural identity. Four sentences have...) Bài tập 3 trang 63 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading (Read the passage again and answer the questions.) Bài tập 4 trang 63 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading (What should you do to develop your cultural identity...) Bài tập 1 trang 63 SGK tiếng Anh lớp 12 - Speaking (Work with a partner. Discuss and decide if activities...) Bài tập 2 trang 63 SGK tiếng Anh lớp 12 - Speaking (Use ideas in 1 to fill each of the...) Bài tập 3 trang 63 SGK tiếng Anh lớp 12 - Speaking (Have a similar conversation discussing what you should do...) Bài tập 1 trang 64 SGK tiếng Anh lớp 12 - Listening (You are going to listen to a talk about...) Bài tập 2 trang 64 SGK tiếng Anh lớp 12 - Listening (Work in pairs. Discuss and match the national costumes...) Bài tập 3 trang 64 SGK tiếng Anh lớp 12 - Listening (Listen to a talk. What is the speaker talking...) Bài tập 4 trang 64 SGK tiếng Anh lớp 12 - Listening (Listen again and complete the following sentences. Fill each...) Bài tập 5 trang 64 SGK tiếng Anh lớp 12 - Listening (Work in pairs. Ask and answer the following question.) Bài tập 1 trang 65 SGK tiếng Anh lớp 12 - Writing (Work in pairs. Give the reasons why language is...) Bài tập 2 trang 65 SGK tiếng Anh lớp 12 - Writing (Read the following essay on language as defining a...) Bài tập 3 trang 65 SGK tiếng Anh lớp 12 - Writing (Which is the most important cultural identifier or the...)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.198.343
  Thành viên mới nhất:
  liinhnaa
  Đang trực tuyến: 297
  Đóng