Unit 5 - Tiếng Anh lớp 11: Being part of ASEAN

(Unit 5 - Tiếng Anh lớp 11: Being part of ASEAN - Là một thành viên của ASEAN)

Chữa bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 mới (sách thí điểm) - Unit 5 - Lớp 11 - Being part of ASEAN (Bài 5 - Là một thành viên của ASEAN)

Skills
(Các kỹ năng)
UNIT 5 LỚP 11 SKILLS - READING (Unit 5 - Lớp 11 - Skills - Reading...) UNIT 5 LỚP 11 SKILLS - SPEAKING (Unit 5 - Lớp 11 - Skills - Speaking...) UNIT 5 LỚP 11 SKILLS - LISTENING (Unit 5 - Lớp 11 - Skills -...) UNIT 5 LỚP 11 SKILLS - WRITING (Unit 5 - Lớp 11 - Skills - Writing...) Bài tập 1 trang 62 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading (Match the countries with their national flags. Check the...) Bài tập 2 trang 62 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading (The following text has five paragraphs. Read it first,...) Bài tập 3 trang 62 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading (Find the words or expressions in the text that...) Bài tập 4 trang 62 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading (Read the text again and answer the questions.) Bài tập 5 trang 62 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading (Work in groups of five. Each student in the...) Bài tập 1 trang 63 SGK tiếng Anh lớp 11 - Speaking (Match each country with its capital city and listen...) Bài tập 2 trang 63 SGK tiếng Anh lớp 11 - Speaking (Listen to a brief introduction to an ASEAN member...) Bài tập 3 trang 63 SGK tiếng Anh lớp 11 - Speaking (Work in pairs. Student A uses the table below...) Bài tập 4 trang 63 SGK tiếng Anh lớp 11 - Speaking (Work in groups. Use the information in 1,2,3 and...) Bài tập 1 trang 64 SGK tiếng Anh lớp 11 - Listening (Match the words (1-6) with the words and phrases...) Bài tập 2 trang 64 SGK tiếng Anh lớp 11 - Listening (Listen to a sports instructor's talk. What is he...) Bài tập 3 trang 64 SGK tiếng Anh lớp 11 - Listening (Listen again and decide if the statements are true...) Bài tập 4 trang 64 SGK tiếng Anh lớp 11 - Listening (Listen again and complete the following ASG medal table) Bài tập 5 trang 64 SGK tiếng Anh lớp 11 - Listening (Find out information about a sports activity held at...) Bài tập 1 trang 64 SGK tiếng Anh lớp 11 - Writing (Read the following information about Viet Nam. Fill the...) Bài tập 2 trang 65 SGK tiếng Anh lớp 11 - Writing (Read the extract from a short brochure introducing Viet...) Bài tập 3 trang 65 SGK tiếng Anh lớp 11 - Writing (Brochures are often used to inform people and include...) Bài tập 4 trang 65 SGK tiếng Anh lớp 11 - Writing (Write about a short brochure (160-180 words) introducing an...)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.210.429
  Thành viên mới nhất:
  Michaelnut
  Đang trực tuyến: 247
  Đóng