Phần 6: Project
(Unit 5 - Lớp 10 - Project - trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Project
(Bài tập)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 57 SGK tiếng Anh lớp 10 - sách mới

2. Work in groups. Describe your invention to your group members. Which invention is the best in your group?
(Làm việc theo nhóm. Miêu tả phát minh của em với các bạn khác trong nhóm. Phát minh nào là hay nhất trong nhóm của em?)
I'm going to talk about my imaginary invention called Translation Gummy. (Tớ sẽ nói về phát minh trong tưởng tượng của tớ có tên gọi Kẹo dẻo chuyển ngữ.)
In life, we often find it difficult to communicate with foreigners well. (Trong cuộc sống, chúng ta thường thấy khó có thể giao tiếp tốt với người nước ngoài.)
This invention is a good solution, and it is also easy to use. (Phát minh này là 1 giải pháp tốt, và nó cũng dễ sử dụng nữa.)
One only needs to eat it and he/she will be able to speak and understand any foreign language instantly. (Một người chỉ cần ăn nó và họ sẽ có thể nói và hiểu bất kì ngôn ngữ nước ngoài nào ngay tức thì.)
This edible gadget can also be used to communicate with animals as well. (Thiết bị có thể ăn được này cũng có thể được sử dụng để giao tiếp với động vật.)
It is small and portable so everyone can put it in their pocket or bag and use it anywhere. (Nó nhỏ gọn và dễ mang theo nên mọi người có thể để nó ở trong túi quần áo hoặc túi xách và sử dụng nó ở bất kỳ đâu.)
Surprisingly, it is not expensive, so everyone can afford it. (Thật ngạc nhiên là nó không đắt vì thế mọi người đều có thể mua nó.)