Phần 6: Project
(Unit 5 - Lớp 10 - Project - trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Project
(Bài tập)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 57 SGK tiếng Anh lớp 10 - sách mới

1. Think about an imaginary invention that may be useful to you or other people. Consider these questions:
(Nghĩ về một phát minh trong tưởng tượng mà có thể hữu ích với em hoặc những người khác? Xem xét các câu hỏi sau:)
Em có gặp phải vấn đề gì trong cuộc sống hay mong muốn 1 vật nào đó có tính năng phi thường nào đó? Hãy tưởng tượng ra 1 phát minh có thể giúp em giải quyết vấn đề đó, tương tự như áo tàng hình (invisibility cloak) của Harry Potter, túi thần kì (magic pocket) của Doraemon, đèn thần (magic lamp) của Aladdin, v.v. Chẳng hạn, dưới đây sẽ là phát minh: TRANSLATION GUMMY (Kẹo dẻo chuyển ngữ)
1.
What is it used for?
(Nó được dùng để làm gì?)
Đáp án: It enables users to speak and understand foreign languages instantly. (Nó cho phép người dùng có thể nói và hiểu ngôn ngữ nước ngoài ngay tức thì.)
2.
Who can use it?
(Ai có thể dùng nó?)
Đáp án: Anyone can use it. (Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng nó.)
3.
Where may it be used?
(Nó có thể được dùng ở đâu?)
Đáp án: It may be used anywhere. (Nó có thể được sử dụng ở bất kỳ nơi đâu.)
4.
Is it expensive?
(Nó có đắt không?)
Đáp án: No, it isn't. (Không, nó không đắt.)
5.
Is it easy to use?
(Nó có dễ sử dụng không?)
Đáp án: Yes, it is. (Có, nó dễ sử dụng.)