Phần 6: Project
(Unit 5 - Lớp 10 - Project - trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Project
(Bài tập)

Hướng dẫn giải UNIT 5 LỚP 10 PROJECT - sách mới

1. Think about an imaginary invention that may be useful to you or other people. Consider these questions:
(Nghĩ về một phát minh trong tưởng tượng mà có thể hữu ích với em hoặc những người khác? Xem xét các câu hỏi sau:)
Em có gặp phải vấn đề gì trong cuộc sống hay mong muốn 1 vật nào đó có tính năng phi thường nào đó? Hãy tưởng tượng ra 1 phát minh có thể giúp em giải quyết vấn đề đó, tương tự như áo tàng hình (invisibility cloak) của Harry Potter, túi thần kì (magic pocket) của Doraemon, đèn thần (magic lamp) của Aladdin, v.v. Chẳng hạn, dưới đây sẽ là phát minh: TRANSLATION GUMMY (Kẹo dẻo chuyển ngữ)
1.
What is it used for?
(Nó được dùng để làm gì?)
Đáp án: It enables users to speak and understand foreign languages instantly. (Nó cho phép người dùng có thể nói và hiểu ngôn ngữ nước ngoài ngay tức thì.)
2.
Who can use it?
(Ai có thể dùng nó?)
Đáp án: Anyone can use it. (Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng nó.)
3.
Where may it be used?
(Nó có thể được dùng ở đâu?)
Đáp án: It may be used anywhere. (Nó có thể được sử dụng ở bất kỳ nơi đâu.)
4.
Is it expensive?
(Nó có đắt không?)
Đáp án: No, it isn't. (Không, nó không đắt.)
5.
Is it easy to use?
(Nó có dễ sử dụng không?)
Đáp án: Yes, it is. (Có, nó dễ sử dụng.)
2. Work in groups. Describe your invention to your group members. Which invention is the best in your group?
(Làm việc theo nhóm. Miêu tả phát minh của em với các bạn khác trong nhóm. Phát minh nào là hay nhất trong nhóm của em?)
I'm going to talk about my imaginary invention called Translation Gummy. (Tớ sẽ nói về phát minh trong tưởng tượng của tớ có tên gọi Kẹo dẻo chuyển ngữ.)
In life, we often find it difficult to communicate with foreigners well. (Trong cuộc sống, chúng ta thường thấy khó có thể giao tiếp tốt với người nước ngoài.)
This invention is a good solution, and it is also easy to use. (Phát minh này là 1 giải pháp tốt, và nó cũng dễ sử dụng nữa.)
One only needs to eat it and he/she will be able to speak and understand any foreign language instantly. (Một người chỉ cần ăn nó và họ sẽ có thể nói và hiểu bất kì ngôn ngữ nước ngoài nào ngay tức thì.)
This edible gadget can also be used to communicate with animals as well. (Thiết bị có thể ăn được này cũng có thể được sử dụng để giao tiếp với động vật.)
It is small and portable so everyone can put it in their pocket or bag and use it anywhere. (Nó nhỏ gọn và dễ mang theo nên mọi người có thể để nó ở trong túi quần áo hoặc túi xách và sử dụng nó ở bất kỳ đâu.)
Surprisingly, it is not expensive, so everyone can afford it. (Thật ngạc nhiên là nó không đắt vì thế mọi người đều có thể mua nó.)
3. Your group is going to take part in the contest ‘Best Invention of the Year’ organised by your school. To get ready for this contest, design a poster about the best invention from Activity 2.
(Nhóm các em sắp tham gia cuộc thi 'Phát minh hay nhất của năm' do trường các em tổ chức. Để chuẩn bị cho cuộc thi này, hãy thiết kế 1 tấm áp phích về phát minh hay nhất ở bài tập 2.)
Gợi ý:
- Các em hãy tham khảo tấm áp phích về điện thoại thông minh
- Thảo luận với nhau xem những thông tin gì cần được đưa vào tấm áp phích (lưu ý chọn các thông tin quan trọng, nổi bật nhất, sử dụng các cụm từ ngắn gọn, xúc tích, ví dụ như thông tin về tên phát minh, đối tượng người dùng, cách sử dụng, giá thành, nơi sử dụng, đặc tính nổi bật của phát minh....
- Hãy dùng hình ảnh thật bắt mắt, dễ nhìn để minh hoạ, phông chữ cũng phải rõ ràng và để ở kích cỡ lớn, thiết kế áp phích trên khổ giấy lớn.