Phần 4: Communication & culture
(Unit 5 - Lớp 10 - Communication and culture - trang 55 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Communication
(Giao tiếp)

Hướng dẫn giải UNIT 5 LỚP 10 COMMUNICATION - sách mới

1. In groups, vote for the best invention among those in the list below. The best invention needs to meet the four criteria listed in the voting sheet. Tick the appropriate boxes.
(Làm việc theo nhóm, bình chọn cho phát minh tuyệt vời nhất trong những phát minh ở danh sách dưới đây. Phát minh tuyệt vời nhất phải thỏa mãn được 4 tiêu chí được liệt kê ở tờ bình chọn. Đánh dấu vào các ô phù hợp.)
useful to a lot of people (có ích cho nhiều người)not expensive (không đắt)easy to use (dễ sử dụng)available / easy to buy (có sẵn/ dễ mua)
1. solar charger (sạc năng lượng mặt trời)V
2. digital camera (máy ảnh kĩ thuật số)vv
3. 3-D printer (máy in 3D)vv
4. laptop (máy tính xách tay)vvvv
5. smartphone (điện thoại thông minh)vvvv
6. television (ti vi)vv
7. washing machine (máy giặt)vvv
2. Report and explain your group's results to the whole class.
(Trình bày và giải thích kết quả của nhóm của bạn với cả lớp.)
Một vài câu trả lời gợi ý:
- We vote for digital cameras because they are very useful. We use them to take pictures of people we spend time with or beautiful places we visit. What’s more, a digital camera does not cost too much, and we don’t have to buy rolls of film for it. (Chúng tôi bình chọn cho máy ảnh kỹ thuật số vì chúng rất hữu ích. Chúng ta có thể sử dụng chúng để chụp ảnh những người mà chúng ta dành thời gian ở cùng hoặc những nơi xinh đẹp mà chúng ta ghé thăm. Thêm nữa, 1 chiếc máy ảnh kỹ thuật số không tốn nhiều lắm, và chúng ta không cần phải mua cuộn phim cho nó.)
We vote for laptops because they have a lot of benefits. They are very versatile as they can do many things. We use a laptop to listen to music, chat with friends and play games. We can also use it for our study by typing assignments and searching information on the internet. Besides, it's not expensive and we can easily buy it in the stores. (Chúng tôi bình chọn cho máy tính xách tay vì chúng có nhiều lợi ích. Chúng rất đa năng vì chúng có thể làm được nhiều việc. Chúng ta có thể sử dụng máy tính xách tay để nghe nhạc, nói chuyện với bạn bè và chơi trò chơi. Chúng ta cũng có thể dùng chúng cho việc học bằng cách đánh máy bài tập và tìm kiếm thông tin trên mạng internet.)