Phần 3: Skills
(Unit 5 - Lớp 10 - Skills - trang 51-54 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Flying cars
(Ô tô bay)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 53 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening - sách mới

2. Listen to an interview with Mr Brown, a spectator at a test flight of a flying car. Tick the words or phrases that you hear.
(Nghe bài phỏng vấn ông Brown, một khán giả tại buổi bay thử của chiếc ô tô bay. Đánh dấu vào từ hoặc cụm từ mà bạn nghe được.)
traffic jams (tắc đường)collapsible (có thể gập lại được)
traffic congestion (ùn tắc giao thông)collapse (gập lại)
gallon (Galông - đơn vị đo lường chất lỏng)runaway (bỏ trốn)
garage (gara, nhà để xe)runway (đường băng)
=> ĐÁP ÁN: traffic jams; collapse; garage; gallon; runway
Audio script:
Reporter:
Excuse me; I’m from the ABC Discovery Channel. May I ask you a few questions?
(Xin lỗi, tôi là phóng viên Kênh Khám Phá ABC. Tôi có thể hỏi ông một vài câu hỏi được không?)
Mr Brown:
Sure.
(Chắc chắn rồi.)
Reporter:
Your name is...
(Tên ông là...)
Mr Brown:
Eric Brown.
(Eric Brown.)
Reporter:
Yes, Mr Brown. Why are you interested in this test flight in New York City?
(Vâng, Ông Brown. Tại sao ông lại có hứng thú với chuyến bay thử nghiệm tại thành phố New York này?)
Mr Brown:
Well … I’m a businessman here in this city. You see… there are quite a lot of traffic jams during the rush hours. I guess owning a flying car like this might be a good idea.
(À, tôi là 1 doanh nhân tại đây, tại thành phố này. Anh thấy đấy....tắc đường xảy ra khá nhiều vào giờ cao điểm. Tôi đoán việc sở hữu một chiếc xe ô tô bay như thế này có thể là một ý kiến hay.)
Reporter:
I see. What do you like about this car?
(Tôi hiểu rồi. Ông thích điểm gì ở chiếc ô tô này?)
Mr Brown:
It’s not… not too big, just a little bit bigger than a normal car.
(Nó không... không quá lớn, chỉ lớn hơn 1 chút so với chiếc xe ô tô thông thường.)
So when its wings collapse, it fits quite well in any garage.
(Vì thế khi cánh của nó gập lại, nó sẽ vừa với bất kỳ gara nào.)
Second, it doesn’t use too much gas – just five gallons per hour in the air and one gallon per 50 km on the ground.
(Thứ hai là nó không sử dụng quá nhiều xăng, chỉ 5 ga-lông một giờ trên không và 1 ga-lông trên 50km dưới mặt đất.)
Reporter:
How about its speed?
(Còn về tốc độ của nó thì sao?)
Mr Brown:
It’s OK. It can reach 120 km per hour on the ground and nearly 200 in the air.
(Nó ổn. nó có thể đạt tới 120 km một giờ trên mặt đất và gần 200km một giờ trên không.))
Reporter:
Anything you don’t like about it, Mr Brown?
(Có điều gì mà ông không thích về nó không, ông Brown?)
Mr Brown:
Yes. It needs a runway. That’s the biggest problem. What happens if it gets stuck in traffic and cannot take off ?
(Có chứ. Nó cần 1 đường băng. Đó là vấn đề lớn nhất. Điều gì sẽ xảy ra nếu nó bị mắc giữa các phương tiện và không thể cất cánh?)
Reporter:
Yeah… Thank you very much for spending time with us…
(Vâng... Cảm ơn ông rất nhiều vì đã dành thời gian cho chúng tôi...)