Phần 3: Skills
(Unit 5 - Lớp 10 - Skills - trang 51-54 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Unique inventions
(Các phát minh độc đáo)

Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 52 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking - sách mới

5. Work in groups. Choose one of the inventions below and prepare a talk to introduce it to other group members: laptop, e-book reader, food processor.
(Làm việc theo nhóm. Chọn một trong những phát minh sau và chuẩn bị bài nói để giới thiệu về nó với thành viên các nhóm khác: máy tính xách tay, máy đọc sách điện tử, máy xay thực phẩm.)
A food processor is a helpful electric appliance that is used in kitchens everywhere.
(Máy xay thực phẩm đa năng là 1 thiết bị điện hữu ích được sử dụng trong các nhà bếp ở khắp nơi.)
It was not invented by a scientist, but by a French salesman called Pierre Verdon in the late 20th century.
(Nó không được phát minh bởi 1 nhà khoa học, mà là bởi một nhân viên kinh doanh người Pháp tên là Pierre Verdon vào cuối thế kỉ 20.)
He saw his customers slice vegetables, grind spices, and blend dressings by hand.
(Ông chứng kiến những khách hàng của mình thái rau, nghiền gia vị và pha trộn nước xốt bằng tay.)
This inspired him to invent a machine that would do these jobs
(Điều này đã gợi cảm hứng cho ông sáng chế ra một chiếc máy làm những việc này.)
Nowadays, the device is used for a variety of functions including kneading, chopping, blending, and pulverizing different types of ingredients needed for a meal.
(Ngày nay, chiếc máy này được sử dụng với nhiều chức năng bao gồm nhào nặn, băm thái, pha trộn và nghiền nhỏ các loại nguyên liệu khác nhau cần thiết cho 1 bữa ăn.)
It really makes food preparation much easier and faster for the cooks.
(Nó thực sự giúp cho quá trình chuẩn bị thực phẩm của đầu bếp được nhanh chóng và dễ dàng hơn nhiều.)