Phần 3: Skills
(Unit 5 - Lớp 10 - Skills - trang 51-54 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Unique inventions
(Các phát minh độc đáo)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 52 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking - sách mới

1. Practise the conversation with a partner.
(Thực hành đoạn hội thoại với 1 người bạn.)
Mai:
What's that machine, John? It looks like a printer but a bit bigger and heavier.
(Máy gì đó John? Nó trông giống 1 cái máy in nhưng to hơn và nặng hơn 1 chút.)
John:
It’s a 3-D printer. I’ve just bought it.
(Máy in 3-D đó. Tớ vừa mới mua nó.)
Mai:
3-D printer? What’s it used for?
(Máy in 3-D á? Nó dùng để làm gì?)
John:
Well … It’s used for producing solid objects similar to the originals.
(À... Nó dùng để làm ra các vật rắn tương tự như vật thể ban đầu.)
Mai:
Really? For example?
(Thật á? Ví dụ xem nào?)
John:
You can make things like a cup, a spoon, or even a toy car.
(Bạn có thể làm ra các đồ vật như 1 cái cốc, 1 cái thìa hay thậm chí là 1 chiếc ô tô đồ chơi.)
Mai:
Fantastic. Does that mean I can make my own things at home and save lots of money?
(Tuyệt vời. Điều đó có nghĩa là tớ có thể tự làm đồ vật tại nhà và tiết kiệm được nhiều tiền phải không?)
John:
That’s right.
(Đúng vậy.)