Phần 3: Skills
(Unit 5 - Lớp 10 - Skills - trang 51-54 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Wonderful Nature
(Thiên nhiên tuyệt vời)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 51 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading - sách mới

4. Answer the questions about the text.
(Hãy trả lời các câu hỏi liên quan đến bài khoá.)
1.
What are the inventions that imitate animals?
(Phát minh nào mô phỏng động vật?)
Đáp án: The inventions that imitate animals are the aeroplane and the submarine. (Phát minh mô phỏng động vật là máy bay và tàu ngầm)
Giải thích: Thông tin câu trả lời nằm ở đoạn văn 2: The aeroplane, with its wings and shape imitating those of a bird....The submarine, which can travel underwater, imitates a dolphin’s shape., máy bay mô phỏng theo hình dáng của con chim, tàu ngầm mô phỏng lại hình dáng của cá heo.
2.
What are the inventions that imitate plants?
(Phát minh nào mô phỏng thực vật?)
Đáp án: The inventions that imitate plants are Velcro, the self-cleaning glass window and umbrella fabric. (Phát minh mô phỏng theo thực vật là khoá nhám, cửa sổ bằng kính tự làm sạch và vải dù.)
Giải thích: Thông tin câu trả lời nằm ở đoạn 3, cụ thể: vải dù và cửa sổ bằng kính tự làm sạch được làm ra dựa trên khả năng tự rửa trôi bụi bẩn của lá sen. Khoá nhám được tạo ra dựa trên khả năng bám dính của hạt cây trồng vào quần áo.
3.
Why is the aeroplane considered one of the greatest inventions in our history?
(Tại sao máy bay lại được xem là 1 trong những phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử của chúng ta?)
Đáp án: Because it helps us to travel long distances in the air and encourages the development of tourism and trading. (Vì nó giúp chúng ta di chuyển khoảng cách xa trong không trung và khuyến khích sự phát triển của du lịch và thương mại)
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
What can help scientists to learn about life under the sea?
(Cái gì có thể giúp các nhà khoa học tìm hiểu về cuộc sống dưới biển?)
Đáp án: A submarine can help scientists to learn about life under the sea. (Tàu ngầm có thể giúp các nhà khoa học tìm hiểu về cuộc sống dưới lòng biển.)
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
How can a glass window clean itself?
(Một chiếc cửa kính tự động làm sạch như thế nào?)
Đáp án: The material that makes up the glass window has the ability to wash away the dirt in the rain. (Nguyên liệu tạo nên cửa sổ kính có khả năng rửa sạch bụi bẩn khi trời mưa.)
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
Find the words or phrases in the text that can describe an aeroplane, a submarine, and Velcro.
(Tìm từ hoặc cụm từ trong đoạn miêu tả máy bay, tàu ngầm và khóa nhám.)
Đáp án: -An aeroplane: ‘its wings and shape imitating those of a bird’ (Máy bay: Đôi cánh và hình dạng của nó mô phỏng theo loài chim)
A submarine: ‘imitates a dolphin’s shape’(Tàu ngầm: Mô phỏng theo hình dạng của cá heo.)
- The Velcro: ‘hook-and-loop fastener’; ‘two fabrics sticking together thanks to the hooks on one surface and the loops on the other’(Khóa nhám: khóa kéo gồm phần móc và phần khuy vòng; Hai miếng vải dính vào với nhau nhờ các sợi móc trên 1 bề mặt và các khuy vòng ở mặt kia)