Phần 2: Language
(Unit 5 - Lớp 10 - Language - trang 49-50 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Pronunciation
(Phát âm)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 49 SGK tiếng Anh lớp 10 - Pronunciation - sách mới

1. Listen and repeat these words or phrases. Pay attention to their stressed syllables.
(Lắng nghe và lặp lại các từ hoặc cụm từ. Chú ý đến âm tiết được nhấn mạnh.)
Trọng âm rơi vào âm tiết 2Trọng âm rơi vào âm tiết 1
black BOARD (bảng lớn có màu đen)BLACKboard (bảng đen/xanh mà giáo viên viết phấn lên đó)
white BOARD (bảng có màu trắng)WHITEboard (bảng lớn màu trắng mà giáo viên dùng bút dạ viết lên)
hot DOG (1 chú chó cảm thấy nóng)HOT dog (bánh mỳ kẹp xúc xích)
light HOUSE (ngôi nhà tràn ngập ánh sáng)LIGHThouse (ngọn hải đăng)
running DOG (chú chó đang chạy)RUNNING dog (chó đua)