Unit 5 - Tiếng Anh Lớp 10: Inventions

(Unit 5 - Tiếng Anh Lớp 10: Inventions - Các phát minh)

Chữa bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 sách mới (sách thí điểm) - Unit 5 - Lớp 10 - Inventions (Bài 5 - Các phát minh)

Skills
(Các kỹ năng)
UNIT 5 LỚP 10 SKILLS - READING (Unit 5 - Lớp 10 - Skills - Reading...) UNIT 5 LỚP 10 SKILLS - SPEAKING (Unit 5 - Lớp 10 - Skills - Speaking...) UNIT 5 LỚP 10 SKILLS - LISTENING (Unit 5 - Lớp 10 - Skills - Listening...) UNIT 5 LỚP 10 SKILLS - WRITING (Unit 5 - Lớp 10 - Skills - Writing...) Bài tập 1 trang 51 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (What can the animals or the leaves in the...) Bài tập 2 trang 51 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (What is the most suitable title of the text?) Bài tập 3 trang 51 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Match the words with their meanings.) Bài tập 4 trang 51 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Answer the questions about the text.) Bài tập 5 trang 51 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Which of the four inventions mentioned in the text...) Bài tập 1 trang 52 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Practise the conversation with a partner.) Bài tập 2 trang 52 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Complete the table with the information about the invention...) Bài tập 3 trang 52 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Discuss two more inventions with a partner. Complete the...) Bài tập 4 trang 52 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Work with a partner. Choose one invention mentioned in...) Bài tập 5 trang 52 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Work in groups. Choose one of the inventions below...) Bài tập 1 trang 53 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Look at the picture and discuss with a partner...) Bài tập 2 trang 53 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Listen to an interview with Mr Brown, a spectator...) Bài tập 3 trang 53 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Listen and answer these questions.) Bài tập 4 trang 53 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Listen again and complete the information about the flying...) Bài tập 5 trang 53 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Do you want to own a flying car like...) Bài tập 1 trang 54 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Which of these audio devices do you have or...) Bài tập 2 trang 54 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (The following text is about earbuds and their three...) Bài tập 3 trang 54 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Complete the following outline for the paragraph on earbuds...) Bài tập 4 trang 54 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Choose one invention and write a similar paragraph about...)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.246.321
  Thành viên mới nhất:
  bantha
  Đang trực tuyến: 510
  Đóng