Phần 7: Looking back
(Unit 4 - Lớp 8 - Looking back - trang 46-47 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Communication
(Giao tiếp)

Hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 47 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

6. GAME: WHAT SHOULD I DO?
(TRÒ CHƠI: TÔI NÊN LÀM GÌ?)
In small groups, take turns to choose one of these scenarios for each other. Once everyone has had a turn at answering, vote for the person who gave the best advice.
(Trong những nhóm nhỏ, lần lượt chọn một trong những tình huống sau. Khi mọi người trả lời xong, chọn người đưa ra lời khuyên hay nhất.)
- I’ve been invited to dinner with a British family.
(Tôi được mời đến ăn tối với một gia đình người Anh.)
--> You should arrive on time.
(Bạn nên đến đúng giờ.)
- I’m going to visit a pagoda in Viet Nam.
(Tôi sẽ đi thăm một ngôi chùa ở Việt Nam.)
--> You shouldn't wear shorts.
(Bạn không nên mặc quần soóc.)
- I’m going to Japan to stay with my Japanese friend.
(Tôi sẽ đến Nhật Bản và ở cùng với một người bạn Nhật.)
--> You should take off your shoes at the entrance.
(Bạn nên cởi giày ở lối vào.)
- I want to join in the Tet celebrations.
(Tôi muốn tham gia đón Tết.)
--> You should buy peach blossoms and ornamental trees to decorate the house for Tet.
(Bạn nên mua hoa đào và cây cảnh để trang trí nhà đón Tết.)
- I’m going to visit a temple in Thailand.
(Tôi sẽ đến thăm một ngôi đền ở Thái Lan.)
--> You should lower your voice inside the temple.
(Bạn nên nói nhỏ khi ở trong đền.)