Phần 7: Looking back
(Unit 4 - Lớp 8 - Looking back - trang 46-47 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 46 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

5. Underline one mistake in each of the following sentences. Correct it.
(Gạch chân một lỗi sai trong mỗi câu sau. Sửa lại cho đúng.)
1.
When you visit a temple in Thailand, you has to follow some important customs.
(Khi đến thăm một ngôi đền ở Thái Lan, bạn phải tuân thủ một số phong tục quan trọng.)
Đáp án: has to → have to
Giải thích: Với chủ ngữ là 'you', động từ phải chia theo chủ ngữ là 'have to'.
2.
People should wear short shorts and tank tops. This is disrespectful.
(Mọi người nên mặc quần soóc ngắn và áo ba lỗ. Điều này thể hiện sự thiếu tôn trọng.)
Đáp án: should → shouldn’t
Giải thích: Câu này sai về nghĩa, nên chúng ta phải sửa should → shouldn’t.
3.
People can wear sandals, but these have to has a strap around the back.
(Mọi người có thể đi dép, nhưng phải có quai hậu.)
Đáp án: have to has → have to have
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
People should to lower their voice inside the temple.
(Mọi người nên nói nhỏ khi ở trong đền.)
Đáp án: should to → should
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
Women have avoid touching monks.
(Phụ nữ phải tránh chạm vào các nhà sư.)
Đáp án: have avoid → have to avoid
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.