Phần 7: Looking back
(Unit 4 - Lớp 8 - Looking back - trang 46-47 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 46 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

3. Complete the following wordwebs with the customs and traditions you know or have learnt.
(Hoàn thành các mạng từ sau với phong tục và truyền thống mà bạn biết hoặc đã học.)
Gợi ý:

- Family customs and traditions: (Phong tục và truyền thống gia đình:)
+ have dinner together (ăn tối cùng nhau)
+ go to the cinema at weekends (đi xem phim vào cuối tuần)
+ visit relatives at weekends (tới thăm họ hàng vào cuối tuần)
+ celebrate birthdays of family members (tổ chức sinh nhật cho các thành viên trong gia đình)

- Social customs and traditions: (Phong tục và truyền thống xã hội:)
+ have fireworks on New Year's Eve (bắn pháo hoa vào đêm giao thừa)
+ decorate the house for Tet (trang trí nhà cửa đón Tết)
+ bring presents when visiting someone's house (mang theo quà khi đến thăm nhà ai đó)