Phần 5: Skills 1
(Unit 4 - Lớp 8 - Skills 1 - trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Reading
(Đọc hiểu)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 44 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

4. Read the text again and answer the questions.
(Đọc lại bài đọc và trả lời các câu hỏi.)
1.
What are the three customs or traditions Mi mentions?
(Ba phong tục hay truyền thống mà Mi đề cập đến là gì?)
Đáp án: They are: having lunch together on the second day of Tet, spending Sunday together, and celebrating her grandparents' wedding anniversary on the first Sunday of October.
Giải thích: Đó là: ăn trưa cùng nhau vào ngày mùng hai Tết, dành ngày Chủ nhật bên nhau và tổ chức kỷ niệm ngày cưới của ông bà cô ấy vào Chủ nhật tuần đầu tiên của tháng 10.
2.
What does Mi's family usually do on Sundays?
(Gia đình Mi thường làm gì vào Chủ nhật?)
Đáp án: They usually go to the cinema or go for a picnic together.
Giải thích: Họ thường đi xem phim hoặc đi dã ngoại cùng nhau.
3.
What is the date of her grandparents' wedding anniversary?
(Ngày kỷ niệm ngày cưới của ông bà Mi là ngày nào?)
Đáp án: They don't remember.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
What did they make for the grandparents' wedding anniversary this year?
(Năm nay, họ đã làm gì cho lễ kỷ niệm ngày cưới của ông bà?)
Đáp án: They made five-coloured sticky rice served with grilled chicken.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
Why do they love family customs and traditions?
(Tại sao họ yêu phong tục và truyền thống gia đình?)
Đáp án: They love family customs and traditions because they provide a sense of belonging.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.