Phần 5: Skills 1
(Unit 4 - Lớp 8 - Skills 1 - trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Reading
(Đọc Hiểu)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 44 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

1. Look at the pictures and answer the questions.
(Nhìn tranh và trả lời các câu hỏi.)
1.
What are the people doing in each picture?
(Mọi người đang làm gì trong mỗi bức hình?)
- Picture 1: A family is celebrating a birthday.
(Hình 1: Một gia đình đang tổ chức sinh nhật.)
- Picture 2: People are making chung cakes.
(Hình 2: Mọi người đang gói bánh chưng.)
- Picture 3: A family is at an amusement park.
(Hình 3: Một gia đình đang ở một công viên giải trí.)
2.
Does your family ever do the same things?
(Gia đình bạn từng làm những điều này chưa?)
Yes, we do.
(Rồi.)