Phần 4: Communication
(Unit 4 - Lớp 8 - Communication - trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Communication
(Giao tiếp)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 43 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

2. Read the following sentences about table manners in Britain. Work in pairs. Write T (true) or F (false).
(Đọc những câu sau về phép tắc ăn uống ở Anh. Làm theo cặp. Viết T (đúng) hoặc F (sai).)
1.
The knife is held in the left hand and the fork is held in the right hand.
(Dao được giữ ở tay trái và dĩa được giữ ở tay phải.)
Đáp án: F
2.
You shouldn’t point the prongs of the fork upwards during the meal.
(Bạn không nên hướng mũi nhọn của dĩa lên trên trong bữa ăn.)
Đáp án: T
3.
People use the same cutlery to eat the main course and the dessert.
(Mọi người sử dụng cùng loại dao dĩa để ăn món chính và món tráng miệng.)
Đáp án: F
4.
When the meal is finished, you should place the knife and fork on the plate.
(Khi ăn xong, bạn nên đặt dao và dĩa lên đĩa.)
Đáp án: T
5.
You can use your fork to take more food from the serving dish.
(Bạn có thể sử dụng dĩa của mình để lấy thêm thức ăn từ đĩa đựng.)
Đáp án: F
6.
You should use your knife to cut the bread.
(Bạn nên dùng dao của mình để cắt bánh mì.)
Đáp án: F
7.
Guests should start eating before the host starts eating.
(Khách nên bắt đầu ăn trước chủ nhà.)
Đáp án: F
8.
You should ask someone to pass you a dish.
(Bạn nên nhờ ai đó đưa một món ăn cho mình.)
Đáp án: T