Phần 3: A closer look 2
(Unit 4 - Lớp 8 - A closer look 2 - trang 41-42 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
'Should' and 'shouldn't' to express advice: review
(Ôn tập 'should' và 'shouldn't' dùng để diễn tả lời khuyên)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 41 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

2. Match the situations in A and the advice in B.
(Nối các tình huống ở cột A với lời khuyên ở cột B.)
AB
1. Your sister is chewing and talking at the same time.a. You should arrive on time.
2. Your brother is noisy at the pagoda.b. You shouldn’t do that. It’s not very polite.
3. Your foreign friend has been invited to dinner in a Vietnamese house.c. Shhhh! You should be quiet in here.
4. You don’t know what to do when going into a Japanese house.d. You should take off your shoes at the entrance.
5. You have been invited to dinner with a British family.e. After taking food from the plate, you should put it into your bowl before eating.
Đáp án:
1 - b
2 - c
3- e
4 - d
5- a
Giải thích:
1. Với tình huống Em gái bạn vừa nhai vừa nói. thì lời khuyên sẽ là Em không nên làm thế. Như vậy không lịch sự cho lắm.
2. Với tình huống Em trai bạn ồn ào khi ở chùa. thì lời khuyên sẽ là Suỵt! Ở đây em nên giữ trật tự.
3. Với tình huống Người bạn nước ngoài của bạn được mời đến ăn tối ở nhà một người Việt. thì lời khuyên sẽ là Sau khi lấy thức ăn từ đĩa, bạn nên cho vào bát của mình trước khi ăn.
4. Với tình huống Bạn không biết phải làm gì khi tới nhà một người Nhật. thì lời khuyên sẽ là Bạn nên cởi giày ở cửa.
5. Với tình huống Bạn được mời dùng bữa tối với một gia đình người Anh. thì lời khuyên sẽ là Bạn nên tới đúng giờ.