Unit 4 - Tiếng Anh Lớp 12: The mass media

(Unit 4 - Tiếng Anh lớp 12: The mass media - Phương tiện truyền thông đại chúng)

Chữa bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 sách mới (sách thí điểm) - Unit 4 - Lớp 12 - The mass media (Bài 4 - Phương tiện truyền thông đại chúng)

Skills
(Các kỹ năng)
UNIT 4 LỚP 12 SKILLS - READING (Unit 4 - Lớp 12 - Skills - Reading...) UNIT 4 LỚP 12 SKILLS - SPEAKING (Unit 4 - Lớp 12 - Skills - Speaking...) UNIT 4 LỚP 12 SKILLS - LISTENING (Unit 4 - Lớp 12 - Skills - Listening...) UNIT 4 LỚP 12 SKILLS - WRITING (Unit 4 - Lớp 12 - Skills - Writing...) Bài tập 1 trang 50 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading (Work in pairs. Put the words and phrases related...) Bài tập 2 trang 50 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading (Quickly read the text and choose the best heading.) Bài tập 3 trang 51 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading (Match each of the following words with its meaning....) Bài tập 4 trang 51 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading (Read the text again. Decide if the following statements...) Bài tập 5 trang 51 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading (Work in pairs. Tell each other about the forms...) Bài tập 1 trang 51 SGK tiếng Anh lớp 12 - Speaking (Complete the following conversation, using the sentences in the...) Bài tập 2 trang 52 SGK tiếng Anh lớp 12 - Speaking (Put the following opinions about using social networks in...) Bài tập 3 trang 52 SGK tiếng Anh lớp 12 - Speaking (Work in pairs. Have a similar conversation as the...) Bài tập 1 trang 52 SGK tiếng Anh lớp 12 - Listening (Read about how three students use social media. Complete...) Bài tập 2 trang 52 SGK tiếng Anh lớp 12 - Listening (Listen to a conversation between two students talking about...) Bài tập 3 trang 53 SGK tiếng Anh lớp 12 - Listening (Listen again. Give answers to the following questions.) Bài tập 4 trang 53 SGK tiếng Anh lớp 12 - Listening (Work in groups of four. Listen again. What do...) Bài tập 1 trang 53 SGK tiếng Anh lớp 12 - Writing (Work in pairs. Discuss the difference between a graph...) Bài tập 2 trang 53 SGK tiếng Anh lớp 12 - Writing (The pie chart below illustrates the forms of communication...) Bài tập 3 trang 53 SGK tiếng Anh lớp 12 - Writing (Study the pie chart and write a paragraph of...)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.198.343
  Thành viên mới nhất:
  daisyyl16
  Đang trực tuyến: 334
  Đóng