Unit 4 - Tiếng Anh lớp 11: Caring for those in need

(Unit 4 - Tiếng Anh lớp 11: Caring for those in need - Quan tâm đến những người cần giúp đỡ)

Chữa bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 mới (sách thí điểm) - Unit 4 - Lớp 11 - Caring for those in need (Bài 4 - Quan tâm đến những người cần giúp đỡ)

Skills
(Các kỹ năng)
UNIT 4 LỚP 11 SKILLS - READING (Unit 4 - Lớp 11 - Skills - Reading...) UNIT 4 LỚP 11 SKILLS - SPEAKING (Unit 4 - Lớp 11 - Skills - Speaking...) UNIT 4 LỚP 11 SKILLS - LISTENING (Unit 4 - Lớp 11 - Skills -...) UNIT 4 LỚP 11 SKILLS - WRITING (Unit 4 - Lớp 11 - Skills - Writing...) Bài tập 1 trang 50 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading (Looking at these symbols. They are used to indicate...) Bài tập 2 trang 50 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading (Match each of the words with its meaning. Use...) Bài tập 3 trang 50 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading (Read a school magazine report on some interviews with...) Bài tập 4 trang 50 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading (Complete these sentences with no more than three words.) Bài tập 5 trang 50 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading (Discuss with a partner how you can help children...) Bài tập 1 trang 51 SGK tiếng Anh lớp 11 - Speaking (Read the following phrases. Write R if it expresses...) Bài tập 2 trang 51 SGK tiếng Anh lớp 11 - Speaking (The principal of a special school is interviewing a...) Bài tập 3 trang 51 SGK tiếng Anh lớp 11 - Speaking (Read the information about two special schools in Viet...) Bài tập 1 trang 52 SGK tiếng Anh lớp 11 - Listening (Look at the pictures. Can you recognise the people?...) Bài tập 2 trang 52 SGK tiếng Anh lớp 11 - Listening (Listen to a radio programme about a famous youngster...) Bài tập 3 trang 52 SGK tiếng Anh lớp 11 - Listening (Listen again and complete the sentences with no more...) Bài tập 4 trang 52 SGK tiếng Anh lớp 11 - Listening (Work in groups. Ask and answer the question.) Bài tập 1 trang 53 SGK tiếng Anh lớp 11 - Writing (Read a student's article about a problem facing children...) Bài tập 2 trang 53 SGK tiếng Anh lớp 11 - Writing (Read the article in 1 again and complete the...) Bài tập 3 trang 53 SGK tiếng Anh lớp 11 - Writing (Choose one of the following problems and write an...)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.210.429
  Thành viên mới nhất:
  Michaelnut
  Đang trực tuyến: 247
  Đóng