Unit 4 - Tiếng Anh Lớp 10: For A Better Community

(Unit 4 - Tiếng Anh Lớp 10: For A Better Community - Vì một cộng đồng tốt đẹp hơn)

Chữa bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 sách mới (sách thí điểm) - Unit 4 - Lớp 10 - For A Better Community (Bài 4 - Vì một cộng đồng tốt đẹp hơn)

Skills
(Các kỹ năng)
UNIT 4 LỚP 10 SKILLS - READING (Unit 4 - Lớp 10 - Skills - Reading...) UNIT 4 LỚP 10 SKILLS - SPEAKING (Unit 4 - Lớp 10 - Skills - Speaking...) UNIT 4 LỚP 10 SKILLS - LISTENING (Unit 4 - Lớp 10 - Skills - Listening...) UNIT 4 LỚP 10 SKILLS - WRITING (Unit 4 - Lớp 10 - Skills - Writing...) Bài tập 1 trang 41 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (You are going to read a text about the...) Bài tập 2 trang 41 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Read the text and check if your predictions in...) Bài tập 3 trang 41 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Read the text. Complete the text by matching sentences...) Bài tập 4 trang 41 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Look at the highlighted word in the text and...) Bài tập 5 trang 41 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (In pairs, discuss the following statements.) Bài tập 1 trang 42 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Look at some activities for community development. Match them...) Bài tập 2 trang 42 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Work in pairs. Discuss why the activities above are...) Bài tập 3 trang 42 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Work in groups. Look again at the activities in...) Bài tập 4 trang 42 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Present your group’s decisions to the whole class. The...) Bài tập 1 trang 43 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Discuss the following questions with a partner.) Bài tập 2 trang 43 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Match the words with their definitions. What are...) Bài tập 3 trang 43 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Listen to the announcement by the director of Heart...) Bài tập 4 trang 43 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Listen to the announcement again and choose the best...) Bài tập 5 trang 43 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Work in groups. Ask and answer the following questions.) Bài tập 1 trang 44 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Read the letter. Why did Quan write it?n) Bài tập 2 trang 44 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Read the letter and answer the questions.) Bài tập 3 trang 44 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Read the letter again. Match each paragraph in the...) Bài tập 4 trang 44 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Read the job advertisement. Answer the questions about it.n) Bài tập 5 trang 44 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (You would like to volunteer at the Heart to...)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.245.225
  Thành viên mới nhất:
  benho732
  Đang trực tuyến: 388

  Chúc mừng 5 thành viên

  VIP mới nhất:

  Đóng