Unit 3 - Tiếng Anh Lớp 12: The green movement

(Unit 3- Tiếng Anh lớp 12: The green movement - Phong trào xanh)

Chữa bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 sách mới (sách thí điểm) - Unit 3 - Lớp 12 - The green movement (Bài 3 - Phong trào xanh)

Skills
(Các kỹ năng)
UNIT 3 LỚP 12 SKILLS - READING (Unit 3 - Lớp 12 - Skills - Reading...) UNIT 3 LỚP 12 SKILLS - SPEAKING (Unit 3 - Lớp 12 - Skills - Speaking...) UNIT 3 LỚP 12 SKILLS - LISTENING (Unit 3 - Lớp 12 - Skills - Listening...) UNIT 3 LỚP 12 SKILLS - WRITING (Unit 3 - Lớp 12 - Skills - Writing...) Bài tập 1 trang 34 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading (Look at the pictures. Match the pictures with the...) Bài tập 2 trang 34 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading (Read the following article about soot pollution. Choose the...) Bài tập 3 trang 35 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading (Work in pairs. Complete each of the following sentences...) Bài tập 4 trang 35 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading (Discuss with a partner. Are soot emissions a problem...) Bài tập 1 trang 35 SGK tiếng Anh lớp 12 - Speaking (Put the following lifestyle choices in the appropriate box.) Bài tập 2 trang 35 SGK tiếng Anh lớp 12 - Speaking (Work in pairs. Complete the conversation using the lifestyle...) Bài tập 3 trang 35 SGK tiếng Anh lớp 12 - Speaking (Work in groups of four. Think of a green...) Bài tập 1 trang 36 SGK tiếng Anh lớp 12 - Listening (Work in pairs. Discuss and prepare an action plan...) Bài tập 2 trang 36 SGK tiếng Anh lớp 12 - Listening (Listen to a talk show and answer the following questions.) Bài tập 3 trang 36 SGK tiếng Anh lớp 12 - Listening (Listen again and decide if the following statements are...) Bài tập 4 trang 36 SGK tiếng Anh lớp 12 - Listening (Listen again and complete the table. Use no more...) Bài tập 5 trang 36 SGK tiếng Anh lớp 12 - Listening (Work in pairs. Discuss what you can do to...) Bài tập 1 trang 37 SGK tiếng Anh lớp 12 - Writing (Read the incomplete essay about the advantages and disadvantages...) Bài tập 2 trang 37 SGK tiếng Anh lớp 12 - Writing (Use the ideas in the following boxes to write...)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.198.343
  Thành viên mới nhất:
  levantrongdai
  Đang trực tuyến: 436
  Đóng