Unit 3 - Tiếng Anh lớp 11: Becoming independent

(Unit 3 - Tiếng Anh lớp 11: Becoming independent - Trở nên tự lập)

Chữa bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 mới (sách thí điểm) - Unit 3 - Lớp 11 - Becoming independent (Bài 3 - Trở nên tự lập)

Skills
(Các kỹ năng)
UNIT 3 LỚP 11 SKILLS - READING (Unit 3 - Lớp 11 - Skills - Reading...) UNIT 3 LỚP 11 SKILLS - SPEAKING (Unit 3 - Lớp 11 - Skills - Speaking...) UNIT 3 LỚP 11 SKILLS - LISTENING (Unit 3 - Lớp 11 - Skills -...) UNIT 3 LỚP 11 SKILLS - WRITING (Unit 3 - Lớp 11 - Skills -...) Bài tập 1 trang 34 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading (Work with a partner, ask and answer the questions below.) Bài tập 2 trang 34 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading (Read the text and select the statement that expresses...) Bài tập 3 trang 34 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading (Read the text again. Decide whether the sentences are...) Bài tập 4 trang 34 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading (Answer the following questions.) Bài tập 5 trang 34 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading (Work in groups. Discuss the questions.) Bài tập 1 trang 35 SGK tiếng Anh lớp 11 - Speaking (The table below presents the skills teens need to...) Bài tập 2 trang 35 SGK tiếng Anh lớp 11 - Speaking (Lan and Minh are talking about what they think...) Bài tập 3 trang 35 SGK tiếng Anh lớp 11 - Speaking (If you want to be independent, which of the...) Bài tập 1 trang 36 SGK tiếng Anh lớp 11 - Listening (Look at the photo and answer the questions.) Bài tập 2 trang 36 SGK tiếng Anh lớp 11 - Listening (Listen to an interview on Life Skills, the most...) Bài tập 3 trang 36 SGK tiếng Anh lớp 11 - Listening (Answer the questions.) Bài tập 4 trang 36 SGK tiếng Anh lớp 11 - Listening (Work in groups. Tell your group members whether you...) Bài tập 1 trang 36 SGK tiếng Anh lớp 11 - Writing (Read the advertisement for life skills courses in Teen...) Bài tập 2 trang 37 SGK tiếng Anh lớp 11 - Writing (Denise is interested in the life skills courses. Below...) Bài tập 3 trang 37 SGK tiếng Anh lớp 11 - Writing (Match each problem with its sign. Then discuss with...) Bài tập 4 trang 37 SGK tiếng Anh lớp 11 - Writing (Imagine that you have one of the problems above....)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.210.113
  Thành viên mới nhất:
  anhtuanphan92106fb3
  Đang trực tuyến: 494
  Đóng