Phần 5: Looking back
(Unit 3 - Lớp 10 - Looking back - trang 34-35 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 35 SGK tiếng Anh lớp 10 - Grammar - sách mới

3. Rewrite the incorrect sentences in 2, using the correct forms of the verbs.
(Viết lại những câu sai ở bài 2, sử dụng dạng đúng của động từ.)
1.
I will not be able to go to the concert tomorrow night.
(Tôi không thể đến buổi hòa nhạc tối mai.)
2.
Let me explain what the music excerpt means.
(Hãy để tôi giải thích ý nghĩa của đoạn nhạc.)
3.
He asked me to sing a few songs by Van Cao.
(Anh ấy bảo tôi hát một vài bài hát của Văn Cao.)
4.
His performance makes me fall asleep.
(Màn biểu diễn của anh ấy khiến tôi ngủ gật.)
5.
My sister never agrees to let me go to the rap show.
(Chị gái tôi không bao giờ đồng ý cho tôi đi xem các chương trình rap.)