Phần 5: Looking back
(Unit 3 - Lớp 10 - Looking back - trang 34-35 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 35 SGK tiếng Anh lớp 10 - Grammar - sách mới

2. Read the following sentences. Underline the incorrect form of the verbs.
(Đọc những câu sau. Gạch chân dưới dạng không đúng của động từ.)
1.
I will not be able go to the concert tomorrow night.
(Tôi không thể đến buổi hòa nhạc tối mai.)
Giải thích: be able to do something: có khả năng làm gì
2.
Let me to explain what the music excerpt means.
(Hãy để tôi giải thích ý nghĩa của đoạn nhạc.)
Giải thích: let somebody do something: để ai đó làm gì
3.
He asked me sing a few songs by Van Cao.
(Anh ấy bảo tôi hát một vài bài hát của Văn Cao.)
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
His performance makes me to fall asleep.
(Màn biểu diễn của anh ấy khiến tôi buồn ngủ.)
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
My sister never agrees to let me to go to the rap show.
(Chị gái tôi không bao giờ đồng ý cho tôi đi xem các chương trình rap.)
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.