Phần 6: Project
(Unit 3 - Lớp 10 - Project - trang 35 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Project
(Bài tập)

Hướng dẫn giải UNIT 3 LỚP 10 PROJECT - sách mới

Research a song of Quan Ho singing or a Dangdut song. Think about the following questions.
(Nghiên cứu về một bài hát Quan Họ hoặc nhạc Dangdut. Suy nghĩ về những câu hỏi sau.)
Các em hãy lựa chọn một bài hát nổi tiếng thuộc thể loại dân ca quan họ hoặc Dangdut. Hãy sử dụng mạng Internet và sách báo, hỏi ba mẹ ông bà v.v. để tìm hiểu thêm về bài hát mà các em đã chọn.
1.
Where did it originate?
(Bài hát bắt nguồn từ đâu?)
2.
How long has it been popular?
(Bài hát đã phổ biến bao lâu rồi?)
3.
What are its influences?
(Sự ảnh hưởng của nó?)
4.
Do you like it?
(Bạn có thích nó không?)