Phần 5: Looking back
(Unit 3 - Lớp 10 - Looking back - trang 34-35 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 34 SGK tiếng Anh lớp 10 - Vocabulary - sách mới

1. Complete the text with the appropriate words from the box.
(Hoàn thành bài viết với từ thích hợp trong khung.)
modest (khiêm tốn)
talented (tài năng)
passionate (đam mê)
confident (tự tin)
Girl Conquers the Voice Contest
(Cô gái giành chiến thắng cuộc thi 'The Voice')
Thu Anh was born to a family of artists.
(Thu Anh sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ.)
As a child she was (1)_____ about singing.
(Khi còn là một đứa trẻ, cô đã _____ ca hát.)
Her parents soon realised that she was a (2)_____ singer, but they encouraged their daughter to finish her secondary school.
(Ba mẹ cô ấy sớm phát hiện ra rằng cô ấy là một ca sĩ _____, nhưng họ khuyến khích con gái mình học hết trung học.)
The girl got several awards in local competitions before she won first place in the recent Idol contest.
(Cô giành được một vài giải thưởng ở những cuộc thi ở địa phương trước khi giành ngôi vị Quán quân trong cuộc thi Thần tượng âm nhạc gần đây.)
The teen contestant's professional voice and (3)_____ performance conquered the audience and the panel judges.
(Chất giọng điêu luyện của thí sinh trẻ tuổi và phong thái biểu diễn _____ đã chinh phục được khán giả và ban giám khảo.)
TV viewers liked her (4)_____ manners in public.
(Khán giả coi ti vi thích tác phong _____ của cô ấy trước công chúng.)
Everyone agreed that she was the right choice.
(Mọi người đều đồng ý rằng cô ấy là sự lựa chọn đúng đắn.)
Đáp án:
(1): passionate
(2): talented
(3): confident
(4): modest